عوامل موثر در مدیریت و ساخت مسکن شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

در کشورماهمانندبسیاری از کشورهامسکن در جوامع شهری به عنوان مشکل اساسی در حال تبدیل شدن به معضلی لاینحل است در عین حال اقشار کم درآمد و فرو دست جامعه شهری در نوک این هرم با بحران بد مسکنی فزاینده ای روبرو هستند .
مشکل مسکن در ایران بخصوص در شهرهای بزرگ از سال 1350 با افزایش سریع جمعیت از یک سو و گرایش شدید به شهر نشینی از سوی دیگرنمود پیدا کرده است . زیرا در طول دهه های اخیر میزان عرضه و تولید مسکن چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی همیشه کمتر از میزان تقاضا بوده است . در این مقاله ضمن بررسی جریانات و راهکارهائی که از طرف دولت در خصوص تقویت بنیه مالی خریداران مسکن برای اقشار کم درآمدوعوامل تاثیر گذار در قیمت ساختمان به نسبت سر مایه گذاری در کشور اشاره خواهد شد . در عین حال به تحولات قیمت مسکن در سالهای اخیر خواهیم پرداخت .در ضمن میزان سرمایه گذاری صورت گرفته در کشور و تحولات قیمت مسکن در سالهای اخیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نقد و بررسی خواهد شد و سر انجام نقش  مدیریت راهبردی در تامین و رونق  بازار مسکن شهری و راهکارهای ارتقاء و اثر بخشی آن مورد بحث قرار خواهد گرفت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Factors Concerning the management and building of urban accommodation

نویسندگان [English]

  • M RAHIMI
  • A NAZARIAN
چکیده [English]

 In our country, the issue of accommodation in big cities is turaning in to an unsolvable problem so thet the majority of low-income and working-class people are facing the incleasing crisis of poor housing .
Housing problem inIran,especially in big cities,has worsened due to rise of population on one hand, and tendency towards urban life on the other hand, since 1350 (1971) . This has happened because in recent decades preparing accommodation, both in quantity and quality, has been provided less than necessary .
In this essay, we will discuss and evaluate the proposed solutions by the government concerning offering subsidies to the low-income citizens. Meanwhile, we review investment policies in accommodation, and factors affecting property value. Finally, wewill analyse the role of strategic management concerning building and allocating urban accommodation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Poor accommodation
  • Accommodation crisis
  • Low-income citizens
  • Counstraction Engineering
  • Homelessness