مطالعه ژئومورفولوژی و فرسایش در حوضه آبریز الموت رود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

حوضه ی آبریز الموت رود واقع در رشته های میانی واحد کوهستانی البرز مرکزی، یکی از سر شاخه های رودخانه شاهرود و در نهایت زیر حوضه ای از حوضه ی وسیع سفید رود، در شمال شرقی قزوین، در بخش معلم کلایه واقع گردیده است. سالانه چندین میلیون متر مکعب رسوب از سطح این حوضه منفک گشته و توسط جریان های رودخانه ای حمل و در سطح اراضی پایین دست قبل از دریاچه سد و در مخزن سد سفیدرود انباشته می شوند. سازندهای مربوط به دوره نئوژن شامل رسوبات تبخیری و تخریبی، در قسمت میانی ، سازندهای آذرآواری پالئوژن(سازند کرج) در ارتفاعات جنوبی و سازندهای مربوط به کرتاسه و اینفرا کامبرین، در ارتفاعات شمالی حوضه ، لند فرم هایی چون مخروط افکنه های قدیمی، دره ها و پرتگاه های فرسایشی، زمین لغزش ها و فرو ریختگی های متعددی را باعث شده اند. لند فرم های واریزه ای در رسوبات ریزدانه قرمز رنگ و کنگلومرا های نئوژن از پدیده های غالب  قسمت میانی می باشد. بدین ترتیب 16 درصد از منطقه که در سازند های نئوژن قرار گرفته است، دارای فرسایش آبی شدید و تحت تأثیر فرایند های شکل زایی قرار دارد. با توجه به عوامل ژئومورفولوژیکی موثر بر فرسایش و رسوب در حوضه، شیب و توپوگرافی، به عنوان مهم ترین عامل، زمین شناسی و جنس سنگ، به عنوان عامل بعدی  و پوشش گیاهی که خود شامل تغییر کاربری اراضی و چرای بی رویه دام می شود، به عنوان آخرین عامل فرسایشی حوضه مطرح می باشند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of the Geomorphology and the Erosion in Alomoute river basin.

نویسندگان [English]

  • SH GHAHRAMANI
  • M SARVATI
چکیده [English]

The Alamute rood basin is located in central Alborz montain , and is one of the trinmings and the main lops of the Shahrood river and at last beside a basin of the Sefidrood vast basin in the east – north of Ghazvin. Each year 40 milliun  of the sediment of this surface is separated and move to rivers flows and at last pour to Sefidrood dam and the surface of the below before the Sefidrood dam lake. At the bottom of the Allamute valley and the middle of the basin the markers that is related to Neogen period include sediment of evaporated and discontracted and also the makers of paleogen in the sowth hight and the makers of the kartase and infra kambrin in the North hight. The landforms that are the same on old conic.
Erosion valley and the earthquicks specially in the Neogen and red and small sediment in konglomera in Neogen and also erosion cliff. In this way 16% of the rigeon that are in the makers of the Neogen have the hard and influenced of the forming of sediment.
Paint this geomorphology that is influenced in the erosion and the sediment in the basin. The topography factor is the fint factor and the geometry and the kind ofter sond is the second and the coverage of the greens factor that is included the act changes of the farms for the herbivorons is the last factor of the erosion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alamut rood
  • Neogen sediment
  • Alamut valley
  • Moalem kellaye
  • karaj sediment