تاُثیر فرایند جهانی شدن فرهنگ بر هویت های مکانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

فرایند جهانی شدن با شتاب روز افزون در حال عبور از مرزهای سیاسی و محدوده های فرهنگی کشورها بوده و با تغییرات غیر قابل پیش بینی مناسبات بین المللی و طبقه بندی های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان را تحت تاُثیر قرار داده است.
از سوی دیگر همواره نوعی میل عمیق و احساسی پر شور بین انسان ها در مورد سرزمینشان وجود داشته است. این امر موجب گردیده تا انسان ها همواره به جداسازی افراد و گروه ها از یکدیگر و تفکیک و شبکه بندی سرزمین و قلمرو زندگی خود اقدام ورزند.
جهانی شدن اسباب دسترسی انسان ها را به منابع مختلف هویتی از جمله هویت مکانی فراهم می سازد و این دسترسی به ترتیب منجر به دید بهتر در منابع هویتی سابق، بحران هویت و شکل گیری تصاویر هویتی جدید می گردد. این تحول ممکن است به صورت یک فرصت ظاهر شود و شناخت ما را از خویشتن تعمیق بخشد و ممکن است به صورت تهدید درآید و مارا گرفتار از خود بیگانگی سازد.
این مقاله تلاشی برای تبیین و توضیح تعاملات جهانی شدن و تحول هویت مکانی می باشد. بر اساس این تبیین سعی شده تا روش هایی برای مدیریت بهینه تحول هویت مکانی در عصر جهانی شدن ارائه گردد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Globalization on Place's Identities

نویسندگان [English]

  • Z P.FARD
  • O POOLAB
چکیده [English]

Trend toward the globalization are crossing the political borders and cultural boundaries of the countries increasingly then with unpredictable turns have made an impression on international relations and world cultural, economic, and political classifications.
Furthermore, the deep aptitude and emotional feelings have always existed among human beings about their territories. This fact inspired human beings to act always toward dissociation of people and groups and also parting and networking their own living territories and lands.  
Globalization provides human beings with means to have an access to the various resources of identity such as local identity; this access conduces to good view toward past identity resources, identity crisis and formation of identical portraits, respectively. This revolution may appear in the guise of opportunity to deepen our self-knowledge and it may appear in the guise of threat to trap us by self-alienation.
This article from the political geography point of view is an attempt went toward the definition and interpretation for globalization interactions and local identity revolution in Iran. By this definition, it has been tried to introduce approaches to the optimal management of local identity in the globalization age.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity
  • place
  • Identity of Place
  • Culture
  • Globalization