« پهنه بندی دمای سطح شهر اهواز با استفاده از تصاویر حرارتی سنجنده ETM »

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

در این تحقیق تلاش شده‌است تا با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره‌ای روشی برای تعیین دمای سطحی مناطق موجود در محدوده طرح جامع شهر اهواز ارائه گردد. بدین منظور پس از انجام عملیات‌ پیش‌پردازش برروی تصاویر و اصلاح و برطرف کردن اختلالات و اعوجاجات موجود در تصویر، برای تعیین نوع کاربری از روش طبقه‌بندی نظارت‌شده استفاده گردید. برای تعیین درجه حرارت سطحی از باند 6 سنجده ETM سال 2002 استفاده گردید. بدین ‌منظور پس از اعمال روابط مربوطه و تصحیحات مربوط به نوع کاربری، نقشه دمائی منطقه تهیه شده و به پنج طبقه کیفی دمائی تقسیم گردید. بر این اساس مشخص گردید که منطقه 8 شهرداری اهواز به دلیل واقع شدن کارخانجات عظیم فولاد خوزستان بالاترین دمای سطحی را به میزان 39 درجه سانتی‌گراد و منطقه 5 که بالاترین میزان فضای سبز را در بین مناطق هشتگانه دارد پائین‌ترین میزان درجه حرارت را به میزان 7/32 درجه داراست. با محاسبه دمای کاربری‌های موجود نیز مشخص شد که کاربری آب و فضای سبز بترتیب به میزان 3/24 و 1/30 کمترین و کاربری صنعتی و بایربترتیب به میزان 6/39 و 1/38 درجه سانتی‌گراد بالاترین دمای سطحی را دارند. که این بیانگر رابطه مستقیم بین نوع کاربری ومیزان دمای سطحی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thermal classification of Ahvaz city using ETM Thermal Images

نویسنده [English]

  • F AZIMI
چکیده [English]

The thermal remote sensing is a branch of remote sensing which discusses about processes and interpretation of data in thermal infrared (TIR) of electromagnetic spectrum. The main of the research is to present a method measuring the surface temperature of Ahvaz city using thermal images. To achieve the aim, after pre-process operations on images and geometric correction, the supervise classification method was used to determine the land use types. The sixth band of ETM+ was used to determine the surface temperature. After exerting the relevant relationships and corrections to the kind of land use, the thermal map was produced dividing into five qualitative temperature levels.
The results of the research showed that the 8th municipality area in Ahvaz by 39 o C was distinguished with the highest surface temperature because of the existence of magnificent steel factories of khoozestan. Accordingly, the 5th area where are known with most green space among the total municipality areas, by 32.7 o C was considered with the lowest temperature.
Applying land use temperature, it is distinguished that the water and green land classes with 24.3 o C and 30.1 o C have the lowest and the industrial and unutilized land classes with 39.6 o C and 38.1 o C have the highest surface temperature, respectively. This research indicated a direct relationship between land use and surface temperature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thermal Remote Sensing
  • Surface Temperature
  • Thermal Image
  • ETM
  • 2002
  • Ahvaz