نقش دانشگاه آزاد اسلامی درتشکیل سرمایه انسانی "نگاهی به پراکندگی جغرافیایی در ایران"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

در این مقاله نویسنده ضمن تشریح سرمایه انسانی و اجتماعی و ارتباط متقابل آنها معتقد است که در کشورها ی در حال
توسعه از جمله ایران سرمایه انسانی بدلیل نقش بارز آن در آگاهی بخشی و افزایش کارایی افراد جامعه در شکل گیری
سرمایه اجتماعی نقش به سزایی دارد . نویسنده سپس به نفش دانشگاه آزاد اسلامی در ایجاد نظام آموزش عالی در پهنه
جغرافیایی کشور و آسان نمودن دسترسی به آموزش عالی برای شتاب بخشیدن به تشکیل سرمایه انسانی پرداخته است . از
اینرو وی در ادامه به توزیع انسانی دانشجویان این دانشگاه با استفاده از شاخص سرمایه انسانی پرداخته است . وی در ادامه
به توزیع دانشجویان این دانشگاه با استفاده از شاخص های میانگین و ضریب تغییرات واحد ها و مراکز هر استان پرداخته و معتقد است که روند توزیع جمعیت دانشجویی طی سالهای 1380-1384 جهتی نسبتاّ قابل قبول داشته است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of islamic azad university on formation human capital (a survey on its units scattering in iran)

نویسنده [English]

  • N Eghbali
چکیده [English]

In this article the write explains human and social resources and their mutual
interactions . He believes that in the developing countries including Iran, human resources
because of their prominent role in increasing awareness and productivity of the members
of society has a leading role in the formation of social resources. Next the writer points at
the role of Islamic Azad. University in establishing higher educational system throughout
the country and facilitating the access of all people the higher education to accelerate the
formation of human resources. Therefore in the next step he points at the human
distribution of the students of this university by using the indicator of human resources.
He furthermore mentions the student distribution of this university by using average
indicator and the co efficiency of branch changes and the center of each province. He
believes that the process of student distribution had an acceptable direction (growth)
during 1380-1384.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human resources
  • social resources
  • Islamic Azad University
  • district distribution
  • coefficiency