ضرورت یادگیری الکترونیکی و نقش آن درتوسعه روستا (مطالعۀ موردی روستاهای استان قزوین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

درآغاز قرن 21 ، ارتباطات و فناوری اطلاعات از موضوعات استراتژیک ملی درسطح دولتها به شمار می رود . نقش
عوامل فوق درتوسعه موجب گردیده است که کشورهای درحال توسعه، در سیاستگذاریها و برنام هریزی های ملی و
دربرنامه های توسعه خود جایگاه ویژه ای را به این بخش اختصاص دهند. امروز ارتباطات، زیربنای ، زیربناها نام گرفته
است، سرمایه گذاری دراین بخش افزایش یافته و کشورهای توسعه یافته با توسعه زیرساخت های ارتباطی،زمینه های اقتصاد،
فرهنگ وسیاست جهانی رادرکنترل گرفته اند. امروز کشوری می تواند درعرصه های مختلف جهانی حضور فعال داشته باشد
که دارای زیرساخت های ارتباطی قوی باشد. توسعه ارتباطات به معنای توسعه درهمۀ بخشهای جامعه است . دراین میان
روستاها به دلیل ویژگیهای طبیعی و محدودیتهای دسترسی به منابع و امکانات بیش از سایر بخش هامی توانند با بهره گیری
ازفناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی درجهت توسعه گام بردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

E- learning and its role in development of rural (Case study; rurals Ghzvin

نویسندگان [English]

  • A Rahmani-Fazli
  • S Bouzari
چکیده [English]

ICT have been national strategic for government since the beginning of 21 century. It
has special situation in national, diplomacy planning and development planning. Today,
communication is bias's of social activity. Therefore, social investments have increased in
the developing countries. Then, developed countries have control over economic, culture
and world diplomacy. Today, global activities of countries depend on their
communication infrastructures. The communication development mean's development in
all part of society, Therefore, because of the natural characteristics and other limitation of
the rural communities the use of ICT is essential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Development
  • E_ Learning
  • Information communication technology (ICT)
  • Formal education
  • UN formal education