کاربرد مدل وزنی در پهنه بندی پتانسیل زمین لغزش مطالعه موردی: حوضه آبریز سرخاب (استان لرستان )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

حوضه سرخاب در ارتفاعات زاگرس میانی قرار گرفته است و یکی از زیر حوضه های رود سزار می باشد . موقعیت
کوهستانی این حوضه با کوههای بهم فشرده و دره های عمیق از ویژگیهای بارز آن می باشد . دامنه های این ارتفاعات بنا
به ویژگیهای خاص ذاتی و تحریک کننده طبیعی – انسانی، شرایط مناسبی برای حرکات لغزشی داراست .لذا تهیه نقشه
پراکنش زمین لغزش های موجود در حوضه سرخاب و تهیه مدل پهنه بندی با استفاده از روش وزنی و در نتیجه تهیه نقشه
پهنه بندی خطر بالقوه زمین لغزش در حوضه سرخاب مهمترین اهداف این تحقیق می باشند .
در ایجاد شرایط زمین لغزش در حوضه سرخاب عوامل زیادی تاثیر می گذارند در این تحقیق به بررسی نقش تعدادی از عوامل موثر پرداخته شده و نتایج این بررسی بصورت مدل وزنی ارائه شده است . مهمترین عوامل انتخاب شده شامل 10 فاکتور ( لیتولوژی، توپوگرافی، جهت گیری دامنه، شیب، فاصله از گسل، کاربری زمین، میانگین بارش سالانه، روزهای یخبندان، نوسانات دما، خطوط هم لرزه ) است . بر اساس لایه نهایی 35 درصد از مساحت حوضه سرخاب در معرض خطرزیاد زمین لغزش قرار دارند و با مجموع طبقه متوسط، حرکات لغزشی بیش از نیمی از وسعت حوضه را تهدید می کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Zoning of landslide Potential In Sorkhab Basin(lorestan Province) with Employment of Weight Model

نویسندگان [English]

  • M Ghahroodi Tali
  • Z Rahimzadeh
چکیده [English]

Sorkhab basin that is one of the sub basin of Sezar river is located in middle of Zagross
mountain in lorestan province. The most important characteristic of this region is
mountainous quality with compress mountain and deep valises. The slope of this region
are suitable for mass wasting because of its inherent characteristics and exiting of naturalhuman
factors. The aims of this research is the zoning of land slide potential risk in
Sorkhab basin and recognition of some effective factors for this phenomenon. To obtain
for this purpose the role of many factors such as: lithology, digital elevation model, slope
, aspect, distance of fult,landuse, annual rainfall,freezing days, temperature oscillation and
isoseismic on the Sorkhab basin have been analysis and the result of that has given as
weight model. According to the finally results, high risk almost 35% and with total
middle risk , mass wasting threat mire than half if this area

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zoning
  • Land slide
  • Sorkhab Basin
  • Weighted Model
  • Lorestan province