برآورد سیلاب در حوضه رودخانه وربند لارستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

سیل یکی از زیانبارترین بلایای طبیعی است که همواره خسارت جانی و مالی فراوانی را به همراه دارد. در توسعه فیزیکی شهرها و مناطق وابسته به آنها ،پیش بینی و برآورد سیلابها، بسیار مهم است. مهمترین مشکل در برآورد سیلابها و طغیان های استثنایی رودخانه ها ، نبود آمار کافی و نتیجتا عدم  ارزیابی مناسب جریان و مقدار آن می باشد. یکی از روش های برآورد سیلاب در مناطق فاقد آمار، استفاده از روش مدل سازی سیلاب است. در این نوشتار، دبی حداکثر لحظه ای، در حوضه آبریز رودخانه وربند لارستان با استفاده از نرم افزار Smada  مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به نتایج حاصله، پارامترهای مساحت حوضه و طول آبراهه اصلی بیشترین تاثیر، در ایجاد سیلاب منطقه به عهده دارند. و چنانچه از روش تجزیه خوشه ای به جای روش لانگبین در تعیین مناطق همگن استفاده شود ، مدل بدست آمده دارای دقت بیشتر و خطای کمتری خواهد بود .
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Flood Estimation in Varband River Catchment, Larestan

نویسندگان [English]

  • M Servati
  • A Ghanbari
چکیده [English]

Flooding can be considered as the most dangerous natural disasters, which often causes many damages to human life and its wealth.  Flooding forecasting and its estimation can play a vital role in urban development and planning. One of the most problems in flood estimation is the lack of data, particularly on runoff amount. To overcome the problem, the flood modeling techniques are suggested.
In this paper the instance pick discharge value in Varband River catchment was estimated using SMADA software. Also to determine the homogeneous areas, the Langbein and cluster analysis methods were used.
The results of the research showed that parameters such as area and main flow length are the most effective factors in making flood in this study area.  The results also showed that between the two mentioned above methods, the cluster analysis method was given better estimation and accuracy than Langbein method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flooding
  • SMADA
  • Modeling
  • Verband River
  • Langbein
  • cluster analysis