توسعه پایدار شهری : مروری بر مفاهیم، روندها و رویدادها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

توسعه پایدار و توسعه پایدار شهری از جمله مهم ترین مباحث روز جوامع شهری در خصوص مسائل کنونی و آینده
محیط زیست و شهرها می باشد. همگام با توجه و گرایش فزاینده جهانی نسبت به موضوع توسعه پایدار، شناخت از
این مقوله و توجه بیشتر به آن در سطح ملی نیز با توجه به شتاب روز افزون توسعه شهرنشینی در کشور فزونی
یافته و اقداماتی در تحقق توسعه پایدار شهری نیز به عمل آمده است . آنچه در این مقاله مد نظر قرار دارد، تبیین
مفاهیم، روند ها و رویدادهای مرتبط و ملاحظه تاریخچه ای از تکوین ایده توسعه پایدار می باشد و آشکار کردن ابعاد
نظری و عملی آنچه امروزه از آن به عنوان توسعه پایدار شهری در مقیاس جهانی یاد می شود. در این زمینه ابتدا مفهوم توسعه پایدار و روند شکل گیری آن در فاصله دهه های 1960 تا 1990 میلادی بررسی می شود که با بیان زمان و مکان رویدادهای موثر بر آن شامل نمونه های شناخته شده از تلاش های فردی و جمعی تا کنفرانس های
جهانی می باشد، که این رویدادها متعاقباً در خصوص ابعاد شهرنشینی در دنیای امروز و چشم انداز آینده آن بحث
شده است که حاوی مشکلات و مسائلی است که در این زمینه پیش روی همگان قرار دارد . بخش دیگری از مقاله به
توسعه پایدار شهری و فرآیند نضج و تبیین اندیشه و اقدامات مربوط به آن اختصاص دارد . در این بخش مجدداً با رویکردی مشابه، اهم آنچه که از نیمه دوم دهه 1970 میلادی تاکنون در زمینه توسعه پایدار شهری به وقوع پیوسته، بیان شده است . در این مسیر اهمیت مشارکت شهروندان و نقش برجسته مدیریت شهری و دولت های
محلی در امر توسعه پایدار شهری آشکار است و بر ضرورت اقدام محلی برای فائق آمدن بر مسائل جهانی توسعه
تاکید شده است . در خاتمه علاوه بر جمع بندی مختصری از مباحث مطروحه، یادداشت های شماره گذاری شده در
متن که شامل عبارات و اصطلاحات اصلی مورد استفاده می باشند به همراه مشخصات کامل منابع ارجاع شده نیز
تنظیم و تدوین شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stable Urban Devlopment: A review on concepts, Trends and Events

نویسندگان [English]

  • M Navabakhsh
  • R Eghbali
چکیده [English]

Stable development in general, and «Stable Urban Development» in Specific, are
among the most significant issues of Urban societies related to the present and future
questions of the environment and cities. Along with the increasing concentration and
orientation toward the Stable development at a universal level, understanding this issue
and more emphasis at the national level, considering the development of the urban life
in the country as well as steps to be taken for the materialization of such a
development has been given attention to. What the present study accomplishes is to
consider the related concepts, trends, and events as well as to describe the evolutionary
history of «Stable Urban Development». Also the study is meant to reveal theoretical
and practical acpects of what is presently known as stable Urban Development in a
global level. Therefore, first the concept and conception of Stable Urban Development
(SUD) would be surveyed between 1960, to 1990, and the influential factors affecting
it will be rec:ognized spacio-temporally, which are the result of individual and group
attempts at global conferences. Next, there would be a discussion on the different
aspects of urban life in the present world and its future perspective, which contain
problems and difficulties that the public encounter. Another section of the article is
dedicated to the materialization and the emergence of SUD and the related steps taken
in this regard. In this section, the important events taking place in connection with the
development of SUD during the second half of 1970, up to the present, would be
considered via a similar viewpoint. In this connection, therefore, the importance of
citizens and the vital role of Urban management and local states in the development of
urban life would be highlighted and the necessity of locally–oriented action to
overcome global issues was stressed.
Mentioned issues, the study sets forth a description on major terminologies and
expressions utilized within the body of article as well as a comprehensive list of
references.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stable development
  • Urban life
  • Stable urban development (SUD)
  • Urban management