تحولات چشم انداز معیشتی با تأکید بر رواج کشت تجاری، مطالعة موردی بخش حویق تالش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

بخش حویق در یک قلمرو آب و هوایی معتدل و نیمه مرطوب در ساحل جنوبی دریای خزر قرار دارد و مساحت
کمی از مقدار آن جلگه ای و قسمت بیشتر آن کوهستانی است . مهم ترین فعالیت اقتصادی در این بخش، کشاورزی
است. بخش حویق در سال های بعد از انقلاب اسلامی، تحولات بسیاری را تجربه کرده است که کشت تجاری
(رونق کاشت کیوی ) مهم ترین عامل در تحولات صورت گرفته است . این تحولات هر چند که رفاه بیشتر مردم را
موجب شده است ولی از نظر زیست محیطی نیز مسائلی را ایجاد کرده است . در رونق تولید محصول کیوی، علاوه بر
مناسب بودن محیط طبیعی، عواملی چون بازار و به خصوص بازار خارجی و سیاست ها و تصمیمات دولت نیز نقش
تعیین کننده داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Livelihood Landscape Changes with Emphasizing on Propagation of Commercial Cultivation Case study: Havigh District of Talesh Sharestan, Iran

نویسندگان [English]

  • M Badrifar
  • M Mina-Abad
چکیده [English]

Havigh district mounted temperate and semi _ humid climate in south coast of Caspian
sea, small part of this district is plain and the rest is moon teahouse the major
economic activity in this district is agriculture. Having district after victorious Islamic
revolution experienced lots of change which commercial farming (kiwi cropping) had
an important effect in this change. Although this changes brought more welfare to
people, but from environmental point of view it caused some problem. In addition to
Kiwis fruit production and appropriate natural environment, factors like markets
especially foreign market, politics and government decision could highly considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Livelihood Landscape
  • commercial farming
  • market
  • government