کاربست نرم افزار Digital Atmosphere 2000 در تحلیل فضایی پدیده های اقلیمی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

پدیده هایی چون توفان های رعد و برقی و گرد و غباری، روزهای توام با مه، روزهای برفی، روزهای بارانی و روزهای
توام با بارا ن های ی خزده دارای اهمیت بسیار زیادی در کشاورزی، بهداشت، حمل و نقل، محیط زیست و غیره هستند
و بخش وسیعی از تحقیقات علوم آب و هواشناسی دنیا را به خود اختصاص داده اند. در این مقاله قابلیت های نرم افزار « دیجیتال اتمسفر 2000 » در تحلیل فضایی برخی پدیده های خاص اقلیم ایران نشان داده شده است . نتایج این مطالعه ن شانگر تغییراتی در نحوة توزیع زمانی - مکانی پدیده های مورد مطالعه در سطح ایران می باشد .
در بین پدیده های اقلیمی مورد مطالعه در این مقاله به جرأت می توان اذعان نمود که مهم ترین پدیده، توفان تندری
و بیشترین مقدار تغییرات فضایی در نحوة توزیع توفان های غبار و ماس های قابل مشاهده بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Application of Digital Atmosphere 2000 Software in Spatial Analysis of Climatic Features in Iran

نویسندگان [English]

  • M.A khorshid-Doost
  • Y Ghavidel
چکیده [English]

Features such as thunderstorms and dust storms, foggy, snowy, and rainy days along
with days containing frozen rainfalls have occupied great importance in fields like
agriculture, transportation, health, and environment. In this paper some abilities of
Digital Atmosphere software have been used in a spatial analysis of some of the
above-mentioned climatic features of Iran. The results indicate differences in spatiotemporal
distribution of the factors under study. Thunderstorms take a higher position
among climatic elements studied, and the greatest spatial changes belong to the type of
dust storm distribution patterns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital Atmosphere 2000 software
  • thunderstorm
  • dust storm
  • rainy days
  • snowy days
  • Iran climate