تحلیل مورفوتکتونیکی تاقدیس نار (شمال غرب لامرد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

از نظر تقسیمات زمین شناختی، منطقة مورد مطالعه در کمربند چین خورده  راندة زاگرس قرار دارد . در این
مطالعه از روش های کمی و کیفی ریخت زمین ساخت و زمی نشناسی ساختمانی به همراه یکدیگر استفاده شده
است. عکس های هوایی، تصاویر ماهوار های، نقشه های زمین شناسی و نقشه های توپوگرافی مطالعه و تفسیر شده اند
بر اساس روش های کمی و کیفی مورفوتکتونیکی (شاخص های ریخت سنجی ، درصد رخدار شدن پیشانی کوهستان، پیچ و خم پیشانی کوهستان، نسبت V و نسبت پهنای کف دره به ارتفاع آن ) و زمین ساختی (تهیه نقشه های خطوط هم پایه، خط واره ها؛ هم تعدادشکستگی ،(Isofracture) چگالی خط واره، چگالی تقاطع خط واره) در محدوده مورد مطالعه، حاکی از عملکرد تکتونیک جنبا و تشکیل ساختارهای مورفوتکتونیکی ویژه ای همچون
دره های خطی، آبراه ه های منحرف شده، پرتگا ههای گسله، چشمه های آب، آبرفت های بادبزنی و حوضه های آبراهه های کشیده می باشد. این تاقدیس همچنین دچار یک دگر شکلی (به شکل Z ) گشته است که علت بروز چنین تغییر شکل را شاید بتوان ناشی از گذر یک گسل پی سنگی با امتدادی شمالی  جنوبی از زیر این تاقدیس دانست .
این گسل می تواند موجب تغییر شکل تاقدیس و بروز ناهنجاری در آبراهه ها، وضعیت تن شها، خط واره ها و ... شده
باشد. وجود یک گنبد نمکی در زیر این تاقدیس نیز می تواند در بروز این تغییر شکل نقش مؤثری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Morphotectonic Analysis of Nar Anticline (NW Lamerd)

نویسندگان [English]

  • A Alavi
  • R Derakhshani
  • A Haghshenas
چکیده [English]

The study area in terms of geological division is located in Zagros foldthrust belt. In
the present study, the following quantitative and qualitative methods of
geomorphology and structural geology were used together. Aerial photos, satellite
images, geological and topographical maps were studied and interpreted. Several
morphometric indices including facet%, sinuosity of mountain front (Smf), V ratio and
ratio of valley floor width to valley height (Vf) were calculated. Isobase line map as
well as lineament map and three maps of isofracture anomaly, lineament density
anomaly and lineament intersection intensity anomaly were plotted. Based on the
above mentioned analyses and presence of special morphotectonic features such as:
linear valley, deflected streams, fault scarps, water springs, elongated alluvial fans and
drainage basins, tectonically the study area is too active. Due to the deformation of Nar
anticline (Z shaped), it may be attributed to the presence of a N-S basement or blind
fault. This fault can also make different anomalies in drainage patterns, stream
directions and lineaments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Morphotectonic indices
  • Isobase lines
  • Lineaments
  • Deformation
  • Basement fault