شواهد پدیده های یخچالی کوهستانی پلئیستوسن در ارتفاعات بزابن و بزاکوه (شرق گیلان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

مطالعات مربوط به کواترنر در ایران حدودا از اوائل قرن بیستم به وسیله دانشمندان خارجی آغاز شد و پژوهشگران
داخلی نیز در دو دهه گذشته به ردیابی شواهد ژئومورفیک تغییرات اقلیمی و زمین شناسی کواتر نر پرداخته و
تحقیقات دیگران را مورد بحث و بررسی قرار داده اند. در بین تحقیقات انجام یافته، بررسی پدیده های یخچالی کوهستانی ایران در کواترنر چشمگیرتر است (محمودی، فرج ا ... 1367 ، ثروتی، محمدرضا 1369 ، رامشت، محمد حسین 1372 ، طاحونی، پوران 1384 و...). (با وجود این که در مورد یخچال های کوهستانی البرز و شمال غرب گیلان،
تحقیقات متعددی انجام گرفته است ) به رغم وجود آثار و پدیده های یخچالی کواترنر در جنوب شرق گیلان، تاکنون
در این زمینه پژوهش منسجم و میدانی خاص صورت نگرفته است (بدین لحاظ، این تحقیق با هدف شناسایی
شواهد یخچالی کوهستانی و به منظور دانش افزایی و با استفاده از روش های تاریخی – مقایسه ای،تحلیل
ژئومورفولوژیکی بر پایه ی مشاهدات میدانی و بررسی اسناد و مدارک موجود (نقشه های توپوگرافی، زمین شناسی،
عکس های هوایی و...) انجام شده و خلاصه ای از آن در این مقاله ارئه گردیده است.
نتایج تحقیقات نشان داد،در هنگام یخبندان پلئیستوسن عرض های میانی و شمالی (دوران سرد و مرطوب )،
در جنوب شرق شهرستان ”رودسر“ گیلان، یخچال های کوهستانی وجود داشته است که آثار ناشی از عملکرد آن
به صورت شواهدی نظیر : سیرک های یخچالی، یخ رفت ها، دامنه های مجاور، دره های معلق و ...) در سطح منطقه مورد
مطالعه برجای مانده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evidences of mountains Phenomenon Glacial of Pleistocene at the Bozabon and Bozakuh mountains (east of Gillian)

نویسندگان [English]

  • J Sarvar
  • Nima Farid-Mojtahedi
چکیده [English]

Studies about Quaternary of IRAN started by foreign Scientists in the beginning of 20
the century. Iranian scientists tried to find Geomorphologic. Effects of climate changes
and geology. They considered researches of past scientists. Consideration of
mountainous glaciers phenomenon's of IRAN are important among mentioned studies.
Despite in lots of studies about Arbors mountainous and Gillian northwest glaciers. A
few studies were done about Gillian south east. Recognition of mountainous glaciers
effects and knowledge increasing of geography were the aims of this research. The
abstract is written here. Campaign-historic‚ geomorphologic analysis‚ based on direct
observations‚ documents consideration and will be applied methods of this research.
The results of researches indicated: During north mid latitude Pleistocene freezing
(cold and humid period). There were mountainous glaciers at the southeast of Roodsar.
Effects of its function are observable as cirque glaciers moraine and etc‚ in the region
under sturdy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quaternary‚Climate Geomorphology
  • Mountainous Glacier Phenomenon's‚ Southeast of Gillian