روند تحولات شهرنشینی در ادوار تاریخی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

ظهور شهر به عنوان یک پدیده سازمان یافته اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مشروط به فراهم شدن شرایط و
مقدماتی است که در حدود ده هزار سال پیش و مقارن با دوران نوسنگی و آشنایی انسا ن ها با کشاورزی و به تبع آن
کند شدن آهنگ کوچ و نیمه یکجانشینی انسان ها همراه بود . سکونتگاه هایی که در زمین های حاصلخیز کشاورزی و
در بستر رودخانه ها به وجود آمدند، اولین سکونتگاه های انسانی به شمار می آیند که به تدریج تبدیل به روستاها و
شهرها شدند. اولین موجی که توانست تحول انقلاب را در زندگی انسان ها به وجود آورد ”کشاورزی“ بوده است.
کشاورزی توانست انسان کوچ گرای که مدام ا زسپیده دم تا شب هنگام کارش، شکار و دام بود را در مکانی
خاص ساکن کند و بدین ترتیب سنگ زیرین و بنیادین شهرها و روستا ها را بنا کند . شهرهایی که سیر تحول و
دگرگونی را به سرعت سپری کردند تا در نیمه دوم قرن هجدهم، موج دیگری تغییرات زیربنایی را درآن ها به وجود
آورد. موجی که انقلاب صنعتی را به همراه داشت، نه تنها الگوی زندگی و حیات اجتماعی را متحول ساخت، بلکه
باعث گسترش شهرها نیز شده و در کوتاه مدت شهرهای سنتی و باستانی را بلعید وآن ها را به شهرهای صنعتی و
مدرن تبدیل کرد تا آن جا که مقدمات تحول بنیادین دیگری را تدارک دید و موج سوم را در خود پروراند . موجی که
در نیمه دوم قرن بیستم و پس از جنگ جهانی دوم پدیدار شد و با عمومیت یافتن نظام جهانی مبتنی بر رسانه و
ارتباطات و با دو محور اساسی یعنی بازار جهانی مبادلات اقتصادی و دولت های ملی و نهادهای فراملی را به وجود
آورد و شهر و حیات شهری در عصر فراصنعتی بسیار هیجان انگیز شده و به رویاهای انسان جامع عمل پوشانده
است با ابداع تکنولوژی اطلاعات هم زمان با مطرح شدن جهانی شدن به وجود آمدن شهرهای اطلاعاتی و شکسته
شدن مرزهای جغرافیایی و مطرح شدن بسیاری از مفاهیم اجتماعی مانند مهاجرت الکترونیکی، کنترل اجتماعی
الکترونیکی، ادغام کار و منزل، دوستی اینترنتی و بسیاری از مفاهیم دیگر که در مقاله به تفصیل به بحث گذاشته
شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historical Transitional Trends in City life

نویسندگان [English]

  • M Navabakhsh
  • S Fathi
چکیده [English]

The foundation of a city is a social, economical and political organized phenomenon. It
relies on the presence of basic circumstances, which were formed thousands of years
ago in the Stone Age. The agricultural revolution also played an important part as its
existence was one of the reasons why wondering tribes began to station themselves.
Early communities were formed around fertile grounds or on river banks, which
gradually formed villages and towns. Thus the agricultural revolution was turning
point in human existence.
Agriculture was the reason why migrant who were used to hunting, stayed in one
place and thus establish the groundwork for the creation of later cities. Cities that
developed quickly witnessed another revolution in the second half and the eighteenth
century. The industrial revolution, changed lifestyles and standards of living, and
quickly swallowed traditional and ancient cities, and drastically changed them to
modern industrial cities. This led to basis for a third type of revolution. After the
Second World War, the medial revolution influenced economic growth among
governments as well of non-governmental organizations, and life suddenly became
very exciting. This paper is an attempt to explain some phenomenon such as electronic
migration, social electronic control, unification of home and workplace, internet
friendship and many other phenomenons which are the creation of globalization and
the advancement of technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • City
  • city life
  • Metropolis
  • metropolitan area
  • techno city
  • information cities
  • virtual cities