نقش شکستگی ها در توسعه کارست - محدوده تاقدیس پابده از زاگرس چین خورده: کاربرد داده های ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

توسعه کارست (karstification ) از جمله پدیده های زمین شناسی است که به دلیل هوازدگی و یا فرسایش شیمیایی همراه آب در مواد حل می شود، همانند سنگ آهک، دولومیت، ژیبس یا نمک در نزدیک سطح زمین . توسعه
کارست غالبا در مناطقی که پوشش عظیمی از سنگ آهک، درز و شکاف وجود دارد و مناطق مرطوب به وجود می آید.
محدوده تاقدیس پابده لالی بخشی از رشته کوه زاگرس در جنوب غرب ایران جهت مطالعه ارتباط کارست و
شکستگی های موجود در منطقه انتخاب شد. در این مطالعه کاربرد داده های ماهواره ای و تحلیل های فضایی در محیط
سیستم اطلاعات جغرافیایی جهت استخراج اطلاعات و بررسی ارتباط ساختاری -تکتونیک با کارست مورد تاکید
قرارگرفت. این بررسی نشان داد که توسعه کارست در منطقه تحت تاثیر عوامل مختلفی قبیل شکستگی ها و
تکتونیک می باشد. همچنین شکستگی ها براساس مطالعات صحرایی و تکنیک های سنجش از دور روی تصویر
ماهوار های لندست 7 شناسایی و به صورت رقومی ترسیم شد. این مطالعه همچنین بیانگر ارتباط دولین های موجود
در منطقه با شکستگی های غالب می باشد. در این بررسی نیز دیده شد که دولین ها و زهکش ها از شکستگی های
منطقه تبعیت می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of lineaments in karstification- Pabdeh anticline Zagros Fold Belt: an application of remote sensing and geographic information system

نویسنده [English]

  • S Pirasteh
چکیده [English]

Karstification is a process of geology and caused by mechanical or chemical erosion
and solution in water, like lime stone, dolomite, gypsum or salts near the surface of the
earth. Karstification is generally developed in an area where contains lime stone and
lineament with humid condition. Pabdeh anticline in Lali from Zagros Fold Belt south
west of Iran is selected to study the karstification and lineaments. This study begins
with digital image processing and extraction of lineaments on Landsat ETM+ image
dated 2002 and to map geology of the area. Geographical information system (GIS) is
used for spatial analysis and to generate various maps. This study is emphasis to
influences of lineaments-tectonics on karstification and guide for exploration of
ground water in kart region of Pabdeh anticline. The study shows more accrue digital
geology and structural maps than previous maps. This study also reveals the dolines
are following the lineaments directions in the area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Karstification
  • Anticline
  • Lineaments
  • Tectonics