برنامه ریزی حمل و نقل کلا نشهری و تاثیر آن در توسعه شهر پایدار (مطالعه موردی: شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

یکی از چالش های اساسی فراروی برنامه ریزی شهری در اواخر قرن بیستم ، رشد پیوسته میزان ترافیک
بوده که دستیابی به توسعه شهری پایدار را تحت تاثیر قرارداده است. در نظام های شهری، شبکه معابر و
سیستم های حمل و نقل درون شهری تاثیرات مختلفی برتوسعه شهرها و اراضی می گذارند. در مجموع
می توان گفت که شبکه های حمل و نقل نه تنها در جابه جایی کالا و مسافر بلکه بر توسعه نیز تاثیر
می گذراند. شبکه معابر درون شهری امکان توسعه اراضی را در طول معابر افزایش داده و تاثیری خطی بر
توسعه را به دنبال دارد ، حال آن که شبکه آزاد راه ها به طور عمده در محل تقاطع ها بر توسعه اراضی اثر
می گذارند.
زیست پایدار مستلزم زندگی و همجواری نزدیک با محیط شهری جذاب و متناسب باخواست و توان
ساکنان است . تحقیقات درباره گزینه های موجود در سطح استراتژیک ، ملاحظات و اقدامات لازم را برای
دستیابی به حمل و نقل پایدار در افق 2020 نشان می دهد. رسیدن به این هدف، هم مستلزم استفاده از
فناوری های جدید در حمل و نقل، و هم برقراری ارتباط علمی و منطقی بین حمل و نقل و رشد اقتصادی
است. علاوه براین، برای اجرای اقدامات مؤثر مورد نظر در این زمینه، عزم و مداخله تمام گروه های درگیر
ضروری است.
مقاله حاضر بر آن است تا با ارائه مقدمه ای تاریخی – نظری در مورد تولد پدیده کلان شهری جدید،
هم زمان با ورود خودرو به صحنه شهرهای موجود، سیر تحول جهانی برخورد با حمل و نقل کلان شهری را
طی دهه های پنج گانه 1950 تا 1980 و بعد از آن پی بگیرد، گرایش های محوری هر یک از دوره ها یا
راهبردهای حمل و نقلی مطرح در کلان شهرهای » دهه ها را مورد بحث و بررسی قرار دهد و آ نها را در قالب
به تصویر بکشد . سپس با ارائه ویژگی های عمده برنامه ریزی حمل و نقل شهری و با الهام از « جهان
نظریه توسعه پایدار شهری، وضعیت سیستم های حمل و نقل عمومی غیر انبوه شهر تهران و تاثیراتی که
شبکه های حمل و نقل بر توسعه شهر تهران دارند را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Metropolitan Urban Transport Planning and its Affect on Sustainable Urban Development

نویسندگان [English]

  • M Navabakhsh
  • M Kafashi
چکیده [English]

One of most complex problems in urban planning in the late twentieth century was
confronting the ever increasing metropolitan traffic , which has hindered the process of
development.In different urban planning, the internal traffic control network has a
significant affact in urban expansion.These network not only manage civilian and
motor traffic but they are partly responsible for metropolitan progress.The intra -city
traffic network, which is responsible for intra - city road side construction ,
encourages a linear growth of development, whereas the inter –city traffic networks
encourages development in the area around junctions.
Achieving a high standard standara of living in a city is directly influenced by its
dwellers.
Strategic research has suggested that by the year 2020 urban stability will be obtained
through technology in urban transportation when the correct correlation is found
between urban transportation systems and economic growth.
This paper will provide a world -wide historical overview of the birth of the
metropolis focusing on the introducation of automobiles between the 1950' s to the s
and beyond. The paper will also attempt to introduce the major concerns ’1980 each
decade regarding metropolitan transportation so that a framework of interventions of
word -wide metropolitan traffic can be concluded.Morever using guidelines of urban
planning and considering the theories of sustainable urban development, Tehran s
public transportation system and its affect on urban development will be discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sustainable metropolis
  • development
  • metropolitan transportation
  • planning