مدیریت مواریث طبیعی ومخاطرات محیطی حوضه های رودخانه ای به منظور تقویت پتانسیل توریستی واکوتوریستی آن (مطالعه موردی حوضه رودخانه عباس آباد همدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

حوضه های رودخانه ای از گذشته های دور محل و بستری برای شکل گیری و توسعه تمدن های بستری ایفای
نقش نموده اند و تمدن های بسیاری پس از یکجانشینی و شروع فعالیت کشاورزی در میان حوضه های رودخانه ای
شکل گرفته و توسعه پیدا کرده است . مواریث طبیعی و تاریخی بسیاری در این محیط های طبیعی یافت می شود که
نقش غیرقابل انکاری در برنامه ریزی و توسعه پایدار می تواند داشته باشد . حوضه عباس آباد از 12 کیلو متری جنوب
غربی همدان از دامنه رشته کوه های الوند سرچشمه می گیرد. این حوضه از نظر توپوگرافی به دو قسمت کوهستانی و
دشت تقسیم می شود. در این حوضه عوامل سنگ شناسی و زمین ساختی در کنترل چهره زمین نقش داشته ودارد .
دخالت فرایندهای زمین ساختی در این منطقه باعث ارتفاع زیاد آن شده است. طول رودخانه از سرچشمه تا ایستگاه
هیدرومترى عباس آباد 18 کیلومتر است. ارتفاع متوسط حوضه حدود 2600 متر می باشد. ساز و کار فرایندهای درونی
و بیرونی در حوضه ب ه ویژه درمسیر در ههای کوهستانی و در دامنه های کوه الوند مناظر دل انگیری به وجود آورده است
که ارزش فراغتی و ورزشی بالایی ب ه ویژه ورزش کوهنوردی، کوهپیمایی و اسکی دارد. به هرحال حوضه عباس آباد با
داشتن جاذبه های فراوان توریستی واکو توریستی از جمله کتیبه های تاریخی گنجنامه، چشمه سارهای بزرگ
وکوچک، آبشار کوچک و بزرگ، محیط های مناسب اسکی، عملکرد ییلاقی حوضه از قابلیت هاى بسیار بالایى
برخوردار است . با توجه به این که در سال های اخیر بهر ه برداری از آن رشد چشم گیری یافته و حضور متراکم
توریست ها در حوضه فشار مضاعفی را بر آن تحمیل می کند، لذا در این مطالعه ضمن بررسی پتانسیل توریستی و
اکوتوریستی حوضه عباس آباد همدان با تاکید برجاذبه هاى ژئو مورفیک، شیوه های حفظ و مدیریت مواریث طبیعی و
مخاطرات محیطی حوضه به منظور برنامه ریزی بهینه توریستی و اکو توریستی با توجه به توان اکولوژیکی آن مورد
توجه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Management of natural resources and environmental hazardoues of rivers to reinforce tourism and ecotourism potential Case study: Abbass Abad river- Hamedan

نویسنده [English]

  • M Ranjbar
چکیده [English]

River basins have basic role to shape and development of human civilization from
previous centuries. By establishing and initiating agricultural activities in river basins,
various civilizations have been created and developed. There is various natural and
historical resources in natural environment that are effective one stable programming
and development. Abbass Abad river basin has been originated, from 12 km of west –
southern of Hamedan, Alvand Mountains.
This area has been divided to tow part of plain and mountain due to the
topographical aspects some factor as lithology geostructural are effective to control
land surface. Due to the earth features, high height had been shaped. River length is 18
km from river origin to Abbass Abad region average height to this area is 2600m.
Due to the internal and external processes in basin, interesting land scopes have
been created in Alvand Mountains and have been used to exercise, mountain climbing
and ski. Due to the tourism and ecotourism attraction as historical Gangnamed in
scription, small land large springs, small and large waterfalls, appropriate area to ski
and country side areas, this region is very important. by exploitation, this region has
been developed and by presence of tourists, double pressure has been created. There
for evaluating tourism and ecotourism potentials of Abbass Abad, geomorphic features
had been emphasized beside to management method to natural resources and
environmental hazards to improved programming to tourism and eco tourism based on
ecological potential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Natural resource
  • Tourism
  • Ecotourism
  • Geo tourism
  • Abbass Abad
  • Environmental hazards