تحلیلی پیرامون برنامه های آموزش جغرافیا در دانشگاه های ایران (مطالعه موردی: طرح ایجاد دوره کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

در جهانی که به واسطه گسترش مرزهای علوم و فنون به سرعت تغییر و تحول می یابد، قلمرو
چشم اندازهای جغرافیایی نیز تغییر شکل می دهند. به تبع آن جغرافیا و نیز جغرافیدانان از این تغییرات تاثیر پذیرفته و نمی توانند
بی تفاوت باشند . در جامعه ما نیز با توجه به تحولات ایجاد شده در زمینه های مختلف، در جهت مرتفع ساختن تنگناها و مشکلات
محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، برنامه های آموزشی را باید به شکلی هدایت نمود که از یک طرف خلأ ناشی از عدم
به کارگیری این دانش در مقیاس وسیع در کشور پر شده و از سوی دیگر با تحول و هدایت آموزش جغرافیا در دانشگاه ها
ومؤسسات آموزش عالی کشور، جایگاه واقعی آن در سرزمین آرایی وآماده نمودن مکان ها برای انسان و تأمین بهروزی گروه های
انسانی در حدی که در قلمرو و حیطه این علم بوده و به علمیت آن بیافزاید، نشان داده شود .
در این مقاله نگارنده، بابهره گیری از تجربیات، منابع و اطلاعات به بررسی موضوعاتی ؛ مانند محتوای برنامه های آموزشی
و جنبه های کاربردی آن قبل و بعد از انقلاب فرهنگی، تغییر و تحول در عناوین دروس با حفظ علمیت جغرافیایی آن، جایگاه
جغرافیا در ساختار نظام آموزش عالی کشور و ایجاد تخصص در رشته و گرایش های جغرافیا اشاره داشته و سپس به ارائه طرح
ایجاد دوره کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی بر اساس نیازهای موجود، به عنوان نتیجه گیری و پیشنهاد پرداخته شده
است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

AN ANALYSIS OF GEOGRAPHY EDUCATION PROGRAMS IN IRANIAN UNIVERSITIES (A Case Study: A Proposal On Establishing B.A Geography & Rural Planning)

نویسنده [English]

  • N Molaei
چکیده [English]

The fast growing and changing world today, as regards the ever expanding borders of
science and skills, has changed the geographical perspectives and domains as well,
whereby the geography and geographers are affected likewise. In our society, as
regards many a development made on different grounds to remove the cultural, social,
economic and environmental predicaments, the educational programs should be
directed toward satisfying the country’s need for broad implementation of
geographical science in one hand, and establishing and developing geography
programs in universities and higher education institutes to maintain and enrich the true
status of geography in land use planning, and providing man with places to live and
prosperity as to the domain of the science of geography, on the other. The present
paper, based on the writer’s experiences, and sources and information available, aimed
at investigating the educational programs of studies, as to their contents and
applications, developed before and after the cultural revolution, reviewing the changes
occurred in the course titles as to preserving their scientific characteristics, the status of
geography in the higher education system of the country, establishing professional
majors and minors programs in the field, and finally proposing an undergraduate
program (B.A) of study under rubric of “Geography and Rural Planning”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geography educational programs
  • Universities
  • Undergraduate program (B.A)
  • Geography and Rural Planning
  • Iran