جایگاه ژئومورفولوژی در ارزیابی بلایای طبیعی و مقابله با آ ن ها در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

کشور ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی، شرایط زمین شناختی و ژئومورفولوژیکی و همچنین پیشینه
تاریخی آن از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در زمره کشورهای بلاخیز جهان است . علی رغم پیشرفت هایی که
دانش ژئومورفولوژی در دهه های اخیر در ایران داشته است، توجه چندانی به تبیین رابطه این رشته از جغرافیا با
بلایای طبیعی نشده است . این مقاله سعی دارد با بررسی ابعاد ژئومورفولوژیکی برخی از بلایای طبیعی به وقوع
پیوسته در چند سال اخیر در کشورمان ضمن تبیین جایگاه تحقیقات ژئومورفولوژیکی، نقش ژئومورفولوژیست ها را
در استراتژی های مدیریت خطر و بحرآن های ناشی از حوادث طبیعی در کشورمان روشن سازد.
نهایشن، زمین لرزه ها و غیره، از دو Ĥ نتایج بررسی تعداد محدودی از بلایای طبیعی از قبیل زمین لغزه ها، طوف
جنبه بر مسایل ژئومورفیکی دلالت دارند : اولا، مخاطرات طبیعی آثار ژئومورفیکی خاصی را در سطح زمین ایجاد
می کنند و دیگر این که عوامل فعال ژئومورفولوژیکی خود منشأ شکل گیری برخی از بلایای طبیعی می باشند . در
مجموع ژئومورفولوژی دانشی توانمند است که می بایست نقش برجسته ای در تعامل بین رشته ای برای ارائه
راهبردهای مناسب به منظور مقابله با بلایای طبیعی بازی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of geomorphology on evaluation and prevention of natural disasters in Iran

نویسنده [English]

  • Davood Mokhtari
چکیده [English]

Because geographical situation, geologic and geomorphologic conditions and
historical background from economic, social and cultural point of view, Iran is a
disastrous country in worldwide. In spite of advances in geomorphology in Iran in
recent decades, relation of this field of geography to Natural disasters is not making
clear still. This paper attempt to investigate of geomorphologic dimensions of some
natural disasters occurred in recent years in our country, and importance of the
incorporation not only of geomorphologic research, but also of geomorphologies in
risk assessment and management programs in Iran is emphasized.
Studies on some natural disasters such as landslides, sandy storms, earthquakes and
etc. indicate that this natural disasters lead to geomorphic problems from two aspects:
first, natural hazards produce special geomorphic landforms and second, active
geomorphologic agents are origin of natural disasters occurring. Indeed
geomorphology is a powerful field that must play a role in the interdisciplinary efforts
to develop adequate strategies for prevention and mitigation of natural disasters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geomorphology
  • Natural Hazards
  • Natural disasters
  • Vulnerability and Prevention of Natural hazards
  • Iran