تکنیک های گرافیکی در برنامه ریزی شهری از ابزاری ساده تا تکنیکی برجسته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

توسعه روزافزون جامعه شهری متأثر از رشد بی رویه جمعیت و مهاجرت، به ساخت و سازهای بدون
برنامه ریزی وگسترش مهار نشدنی آن منجرگردیده و تغییرات زیادی را در ساختار فضایی شهرها موجب شده
است. ازاین رو لزوم هدایت آگاهانه و سازماندهی اساسی و طراحی فضایی زیستی مناسب را صد چندان نموده و
همچنین، تغییرات بنیادی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، دگرگونی های وسیعی را در ساختار فضایی مجتمع -های
زیستی طلب م ی نماید. شکی نیست که چنین تحولاتی نمی تواند بدون برنامه ریزی شهری و هدایت مؤثرشهرسازان
پیش رود.
برنامه ریزان شهری و منطقه ای با تکیه بر فرمول بندی، در تنظیم برنامه ها و اتخاذ سیاست ها، نیاز مداوم و
پیوسته به کسب و دریافت اطلاعات دارند . برنامه ریزی و طراحی شهری از شناخت تا طراحی و اجرای برنامه های
شهری نیازمند اخذ اطلاعات سریع، صحیح، دقیق و به هنگام از محله، شهر و منطقه می باشد. تاکنون عناصر کارتوگرافیکی (گراف، هیستوگرام, نقشه, عکس، عکس هوایی، تصویر ماهواره ای، نقشه عکسی یا تصویری و سامانه های اطلاعات جغرافیایی ) به عنوان ابزار اصولی به تأمین اطلاعات صحیح و معرفی
امکانات و محدودیت های شهر و منطقه کمک نموده و بستر برنامه ریزی و طراحی شهری را فراهم می کرده است.
دانش کارتوگرافی طی سال های اخیر متأثر از الکترونیک، ماهواره و اتوماسیون در آستانه تحولی بنیادی
قرارگرفته است و علاوه بر نقش تعیین کننده شبیه سازی به تکنیکی بی نظیر، در مدل سازی (طرحی برای آینده ) به
منظور طراحی و برنامه ریزی و آزمون فرایندها و تجزیه و تحلیل نتایج قبل از اجرا تبدیل گردیده است.
هدف این مقاله، پژوهشی است تا تأثیر اتوماسیون را در تحول کارتوگرافیک و تبدیل آن به تکنیکی برجسته و مؤثر در برنامه ریزی شهری و منطقه ای تبیین و به ارائه الگویی مناسب به پردازد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Graphic Techniques in the Urban Planning From Basic Tool to Prominent Technique

نویسندگان [English]

  • M Modiri
  • A Poorahmad
چکیده [English]

The increasing development of urban community under the influence of irregular
growth population and immigrations, leading to unplanned constructions and its
uncontrolled expansion brought about many changes in the spatial structures of urban,
This overall changes in its turn require more than ever informed direction, substantial
organization and suitable spatial design. On the other hand, the fundament social,
cultural and economical changes are seeking an extensive transformation in the spatial
structure of environmental complexes. Certainly, such changes can not advance
without effective planning and guidance of urban developers.
Urban and regional planners advocating formulating and regulating plans and
adopting policies need continuous acquisition of information. Urban planning and
designing from perception to designing and implementing urban plans need correct,
precise , rapid and up-to-date information of local, urban and region.
So far, cartographical elements (such as graph, histogram, map, photo, aerial
photo, satellite image and geographical information system) acted as a basic tool for
securing correct, precise and up to date information leading to better understanding of
urban and regional potentialities, trends of urban planning and designing and finally
providing an accepted image for urban .
Over the recent years, cartographic knowledge, which is influenced by
electronic, satellite and automation has been on the threshold of a fundamental change
and in addition to its determining role of simulation, it has transformed into a unique
technique in modeling (designing for future) for the purpose of designing and planning
and testing of processes and analyzing the results prior to the implementation.
The aim of this article is conducting a research to explain the influence of
automation in changing the cartography and transforming it into an effective and
salient technique in urban and regional planning and presenting a suitable model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Graph
  • Map
  • Aerial photo
  • Satellite image
  • Geographic information systems
  • and graphic techniques