ژئوپلیتیک جنگ دوم خلیج فارس (1990-1991 م)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

به منظور بررسی جنگ دوم خلیج فارس، در خلال سا ل های 1991-1990 م به عنوان بحرانی بین المللی ضروری است ابتدا بحران و الگوی بحران تبیین و شناسایی شود . بحران ارتباط تنگاتنگی با منازعه و جنگ دارد ولی در
صورت بررسی عمیق و همه جانبه تفاوت واژگان فوق آشکار می شود. خلیج فارس به دلیل موقعیت ویژه ژئوپلیتکی
همواره در طول تاریخ با تهدید و مخاطره مواجه بوده است . وجود منابع غنی نفت و گاز و راهیابی آن از طریق تنگه
هرمز به دریای عمان، عرب و اقیانوس هند باعث شده است ارتباط دریایی شرق مدیترانه و جنوب غرب آسیا با
خاور دور و شرق آسیا با سهولت افزو نتری انجام گیرد. به طورکلی برخورداری خلیج فارس از دو موقعیت ممتاز ثابت
(جغرافیایی) و متغیر (منابع انرژی ) موجب گشته کشورهای غربی و در رأس آن ها ایالات متحده آمریکا نسبت به تهدید منافع خود در این منطقه حساسیت زیادی داشته باشند . به همین دلیل ادعای عراق مبنی بر مالکیت کویت و
حمله نظامی به این سرزمین در سال 1990 م و واکنش سریع و گسترده کشورهای ذینفع در اندک زمانی به بحرانی
بین المللی مبدل گردید، در تحقیق حاضر سعی گشته به این سؤال پاسخ داده شود:
”آیا بحران خلیج فارس طی جنگ دوم از الگوی جامع بحران تبعیت می نماید؟“

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CONSIDERATION OF THE GEOPOLITIC “PERSIAN GULF CONFLICT 1991-90”

نویسنده [English]

  • M Taheri-Mousavi
چکیده [English]

Given new global conditions, an understanding of the Persian Gulf developments
familiarity of their background. This familiarity will lead us towards the predication of
feature events. Perhaps one of the most useful approaches would be to analyze the
approaches of great powers and their impacts on the Persian Gulf region. The aim of
this article is to provide answers of the following questions:
Does Persian Gulf conflict 1991-90 according to international crisis? How would
be the situation of regional countries in this crisis?

کلیدواژه‌ها [English]

  • crisis
  • International crisis
  • Persian Gulf
  • Actors
  • Act of spreading