بررسی یخبندان و لغزندگی در سطح جاده ی سنندج همدان با استفاده از ماتریس وضعیت های اقلیمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

از میان عوامل محیطی، عامل اقلیم و پدیده های جوی جزء تأثیرگزارترین عوامل روی ایمنی حمل و نقل به حساب
می آیند که خطرناک ترین آن ها یخبندان می باشد. بدین منظور برای مطالعه توزیع زمانی و مکانی پدیده یخبندان در
مسیر سنندج  همدان از ماتریس وضعیت های اقلیمی استفاده شد. برای استفاده از این ماتریس، از قسمت خدمات
ماشینی سازمان هواشناسی کشور داده های روزانه سه پارامتر دما، بارش و رطوبت نسبی سه ایستگاه سینوپتیک
سنندج، قروه و همدان برای یک دوره ده ساله دریافت شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج زیر به دست
آمد. بر اساس ماتریس وضعیت های اقلیمی، شرایط اقلیمی N5 ( میانگین دمای روزانه بین 2-6 درجه سانتی گراد به همراه رطوبت نسبی بیش از 80% یا بارش کم تر از 2 میلی متر) و N6 (میانگین دمای روزانه بین 2-6 درجه سانتی گراد به همراه بارش بیش از 2 میلی متر) جزء شرایط خطرناک برای ایمنی تردد وسائط نقلیه در مسیر سنندج- همدان می باشند، که بیشترین تمرکز آن ها در ماه های ژانویه ( 9 روز )، فوریه ( 5 روز ) و دسامبر ( 4 روز ) می باشد. یخبندان در منطقه اواخر سپتامبر شروع می شود و اوایل ماه مارس به پایان می رسد. اما یخبندانی که برای ایمنی
حمل و نقل ایجاد خطر می کند خیلی دیرتر یعنی در ماه دسامبر روی می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Survey of Frost and Sliding in Sanandaj and Hamadan by Using Climatic conditions Matrix

نویسندگان [English]

  • H Mohammadi
  • P Mahmoudi
چکیده [English]

Climatic factor and atmospheric phenomenas are the most effective factors on
transportation safety, and frost is most dangerous between them. It was used climatic
conditions Matrix for temporal and spatial study frost phenomenas on Sanandaj-
Hamadan Road. In this regard, it was collected and analyzed 3 temperature,
precipitation and relative humidity daily data parameter of Sanandaj, Hamadan and
Ghorveh Synoptic Stations.
Based on climatic conditions, N5 Atmospheric Situation and N6 are dangerous
condition for vehicle and transportation safety with concentrating Janiuary (9 days),
Febrvary (5 days) and December (4 days) on Sanandaj- Hamadan Road. The start of
regional frost is late of September and March is ended, but hazardous frost for road
safety is December.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Frost
  • Transportation Safety
  • Climatic Conditions Matrix
  • Sanandaj- Hamandan Route