شهرها، گلخانه های جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

شهرها علاوه بر آلوده سازبودن و مصرف گرایی زیاد، خود در معرض انواع مخاطرات و آسیب های اکولوژیک
قرار دارند و از این رو، به عنوان مکان های نابرابر و نامتعادل مشخص شد هاند و این فرایند آن ها را از شهرهای
پایدار و اکولوژیک دورتر کرده است . دراین بررسی، با شناسایی بوم شهرهای پایدار، راهکارهای اصلاح ساختاری
شهرهای بیمار نیز مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است . بانک جهانی، ارتقای کیفیت توسعه شهری پایدار و
اکولوژیک در تحقق شرایط زیر م یداند که عبارتند از: قابل زیست بودن، برخورداری از مدیریت محلی کارآمد، رقابت
پذیری، برخورداری از نظام اعتبار بانکی.
این مقاله همچنین برخی از موضوعات بنیادی در رابطه با پایداری شهری و بوم شهرهای جهانی را مورد
تحلیل و بررسی قرار داده است که عبارتند از : مفهوم شهر اکولوژیک؛ اتومبیل دشمن شماره یک انسان؛ محدود
نمودن رشد فیزیکی شهر؛ الزامات سلامتی انسانی؛ حمل و نقل، اندازه و شکل شهر؛ تأمین آب و موادغذایی و
بالاخره دفع زباله های شهر.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cities, The World Greenhouse

نویسنده [English]

  • Z Fani
چکیده [English]

Cities are contaminator with over consumption. Because of this situation, they are
subjected to many ecologic dangers and pressures. Therefore they distinct as uneven
and unequal places; This process far away them from sustainable eco-city. This paper
search and study sustainable eco-cities; the ways of structural reforms in the diseased
cities for instance; Limits of physical growth, Demanding Health, Transport and size –
shape of cities, Food, Water and Waste.
The World Bank was pronouncing that sustainable urban development and ecocity
have conditions as follow:
-The livable;
-The efficient local management;
-Be able to competition;
-The prosperity from bank credits;.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eco-City
  • Sustainability
  • World Greenhouses
  • Physical growth
  • Transportation
  • Water
  • food
  • waste