تحلیل خشکسالی های دوره سرد سواحل جنوبی دریای خزر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

به منظور تحلیل آماری و سینوپتیکی خشکسالی های دوره سرد سواحل جنوبی دریای خزر داده های بارش ماهانه 7 ایستگاه هواشناسی در طی دوره آماری 1999-1961 مورد بررسی قرار گرفت. جهت تعیین دوره های خشک فراگیر و شناسایی شدت، تداوم و وسعت آن ها از دو شاخص دهک و نمره استاندارد (z) استفاده شد . با استفاده از نرم افزار Arcview وسعت فراگیری خشکسالی ها ترسیم شد . به منظور تعیین الگوهای فشار موثر در ایجاد خشکسالی های شدید و فراگیر از نقشه های هوای سطح زمین و سطح 500 هکتو پاسکال و نقشه آنومالی فشار
سطح زمین استفاده شد. نتایج بررسی نشان داد که در منطقه خزری خشکسالی های شدید و فراگیردر دوره سرد نیز
به وقوع می پیوندد. سه الگوی فشار سبب وقوع خشکسالی های منطقه می شوند.
الگوی مداری که بر اثر وزش مداری بادهای غربی ایجاد می شود. در الگوی پرفشار، دریای خزر زیر نفوذ پر
فشار قرار دارد و در الگوی کم فشار هم، جریان های جنوبی بر روی دریا حاکم هستند . الگو های فشار دوره های
خشکسالی نشان می دهند که علت اصلی خشکسالی های سواحل خزر عدم وزش جر یان های سرد شمالی بر روی
دریای خزر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Droughts in the Southern coastal areas of the Caspian Sea.

نویسندگان [English]

  • B Alijani
  • Z Jafarpoor
  • GH Janbaz
چکیده [English]

In order to analyze the statistical and synoptic characteristics of the droughts in
the Southern Coastal region of the Caspian Sea, the monthly precipitation data were
analyzed for the period 1961-99. The drought was identified according to deciles and Z
indices. The synoptic origin was determined from The surface and 500 hPa NCEP
digital data. The results showed:
1. The two month drought periods are frequent and most of the droughts are sever
and widespread.
2. Three weather types responsible for the droughts are: zonal type, High pressure
over the Caspian Sea, and low pressure system. All these types prevented the northerly
or northeasterly cold rain bringing winds over the Caspian Sea.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought analysis
  • Southern Coast of the Caspian Sea
  • weather types
  • statistical and synoptic analysis