ارزیابی فرایند برنامه ریزی و اثرات منطق های طرح های عمرانی ملی (پژوهش موردی سد کارون 3)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

جهت گیری های اساسی برای اجرای طرح های عمرانی ملی شامل تدوین برنامه، تخصیص بودجه، اجرا و
نظارت معمولا از سوی دولت تعیین می شود. داشتن اهداف ملی و ضرورت اجرای برنامه های اساسی با تدوین برنامه
استراتژیک و رویکردهای پایه در عمران و توسعه ملی لزوم دخالت دولت در فرایند برنامه ریزی طرح ها ی ملی را
تبیین می نماید. از سویی این گونه نگاه و فرایند برنامه ریزی بالا به پایین در اجرای چنین طرح ها یی باعث ایجاد
تغییرات و تأثیرات فراوان در محدوده جغرافیایی محلی و منطقه ای و گاه ملی می گردد.
سد سازی به عنوان یکی از اقدامات و برنامه های عمرانی دولت در جهت تأمین آب مورد نیاز برای کشاورزی
و شرب و سایر اهداف قابل تعریف است و از جمله پروژه هایی محسوب می شود که معمولا اجرای آن باعث ایجاد
پیامد های زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی در سطح محلی می شود. سد کارون 3 روی پرآب ترین رودخانه دائمی
کشور احداث شده است و هدف از اجرای آن نیز تولید برق، کنترل سیلاب ها ی حوضه بالادست و تأمین آب برای
مصارف کشاورزی بوده است . مطالعات اجرای این طرح از سال 1340 شروع شد و در سال 1382 طرح مذکور به
بهره برداری رسید . با توجه به اثرات و پیامدهای مختلف ناشی از اجرای این طرح این مقاله می کوشد ضمن ارزیابی
فرایند برنامه ریزی سد کارون سه در چارچوب نظریه های برنامه ریزی، اثرات و پیامدهای مختلف اجرای این طرح
ملی را در سطح محلی و منطقه ای تبیین نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating of planning process and regional impacts national construction plan (Case study ;Kārūn-3 Dam)

نویسندگان [English]

  • R Farhoodi
  • M Abdolahi
چکیده [English]

Main efforts for executing national prosperity and construction plans includes,
programming, budget securing, operation& monitoring; are usually handled by
governmental department. Because of national targets and necessity of executing basic
programs with regard to strategic action plans in national development; large scale and
national projects should be programmed by government.
For this point of view and up to down programming procedure in performing
such plan, causes enormous change in local, regional and also national geographical
boundrise.
Dam constructing is one of the government development program in order to
provide water for drinking and agriculture. These projects have many environmental,
economical and social impact in local scale.
In iran kārūn- 3 dam plan ,generates electricity, control flood water in upper basin
yield and also provide fresh water for agriculture targets. The plan fesibility study
began in 1961 and was exploited in 2003.
The following paper not only evaluates Kārūn-3 dam planning process with due
attention to planning theory, but also make clear the project impact in regional and
local scales.

کلیدواژه‌ها [English]

  • planning
  • project control
  • planning theory
  • environmental impacts