شهر و عدالت اجتماعی (مطالعه موردی: گنبد قابوس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

انجام مطالعات شهری با دیدگاه عدالت اجتماعی در سال های اخیر به عنوان یکی از رویکردهای مهم شناخته
شده است . در این رویکرد به شاخص های مختلفی پرداخته می شود که میزان دسترسی به خدمات شهری و ارزش
افزوده ی زمین از جمله مهم ترین آن ها می باشد. بررسی نواحی مختلف شهری در گنبد قابوس نشان می دهد که این
نواحی از نظر میزان دسترسی به امکانات و خدمات شهری تفاوت زیادی دارند و قیمت زمین و در نتیجه ارزش
افزوده ی زمین در آن ها به طور معناداری از شاخص های مورد بحث تابعیت می کند. خدمات ارایه شده به صورت
ناعادلانه ای تقسیم می گردد و در نتیجه ی آن نواحی 6 و 7 بیش از نواحی 1و 2و 4 از شهر گنبد به امکانات توسعه و
ارزش افزوده دست یافته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CITY AND SOCIAL JUSTICE (CASE STUDY:GONBAD QABUSE)

نویسندگان [English]

  • K Jajarmi
  • E Kalteh
چکیده [English]

The urbane study with an exe on social justice , has known as one the important
approaches. In this approach ,act on different parameters as well as accessibility of to
urban services and rant of urban lands. Study in differ district of Gonbad city show this
districts are different in accessibility to services and price of lands are also depend on
to their. And rant of lands is distribute among people unjustice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Justice
  • Urbane services
  • Rant of landsprice of lands