راهکارهای توسعه پایدار روستایی با تأکید بر جغرافیای کاربردی (مطالعه موردی ناحیه ویلکیج از شهرستان نمین )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

از دیدگاه جغرافیای کاربردی، برنامه ریزی توسعه پایدار روستایی فرآیندی است که در آن تمامی سیاست های
زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی در ارتباط با هم و متناسب با بار محیط چنان طراحی گردد که از نظر
بوم شناختی پایدار باشد.
با این دیدگاه می توان گفت مناطق روستایی با توجه به قابلیت های موجود می توانند مهمترین نقش را در
توسعه پایدار داشته باشند . لذا ضروری است برنامه ریزی جامع و کاملی برای توسعه پایدار روستایی انجام شود که
در آن تمام مؤلفه های موثر با دیدگاه سیستماتیک و جغرافیای ادراک محیطی و رفتاری مورد توجه قرار بگیرد.
در این راستا مقاله کاربردی حاضر با پژوهش موردی از ناحیه ویلکیج و کاربرد در کشور ایران تدوین شده و
دستورالعمل و پیشنهادهای لازم با دیدگاه توسعه پایدار روستایی ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Some guidelines for sustainable rural developments with emphasis on applied Geography

نویسنده [English]

  • A Estelaji
چکیده [English]

From the view point of applied geography, the programming of the “rural sustainable
development” is a process through wich all the environmental, economic, social and
physical factors are so internally integrated and adaptable with the climatic conditions.
Having this perspective in mind, we can claim that the rural regions lake the
sustainability needed for geographical zones. Therefore, it is considered essential that a
thorough and extensive programming for sustainable development should be designed
and well accomplished with regards to both regional biological factors and also the
systematic concepts toghether with environmental-conceptual and behavioral
geography.
In this respect, an analytical essay has been complied and prepared focusing on the
existing sustainable rural developments throughout the country (IRAN), with some
certain case studies of certain regions.
In addition, in this extract several guidelines and recommentation of methods of
sustainable rural developments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The rural societies
  • Programming of sustainable developments
  • Systematic concepts
  • Geographical factors
  • Developmental criteria
  • Environmental- conceptual
  • behavioral geography