بررسی کارایی سیستم طبقه بندی روزگن (Rosgen) مطالعه موردی طبقه بندی رودخانه های بابل و تالار در محدوده جلگه ساحلی دریای خزر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

رودخانه ها از نظر شکل کانال و میزان پویایی بسیار متعددند. از این رو طرح های طبقه بندی متعددی با توجه به
شرایط ژئومورفیک رودخانه از اواخر قرن نوزدهم تاکنون انجام شده است که نشان دهنده تنوع موقعیت های
محیطی است . در این مقاله با استفاده از سیستم طبقه بندی روزگن و براساس متغیرهای ژئومورفیک مثل نسبت
حفردره، شیب، نسبت پهنا به عمق، سینوزیته و اندازه ذرات رسوبی کانال، رودخانه های بابل و تالار در جلگه ساحلی دریای خزر مورد بررسی قرارگرفتند . در این رودخانه دوگروه عمده F و D در امتداد بستر رود شناسایی شدند . رودخانه های نوع D الگوی شریانی داشته و رروی مخروط افکنه ها جاری هستند و رودخانه های نوع F الگوی مئاندری داشته و در محدوده جلگه ساحلی جریان دارند. هم چنین این مقاله نشان می دهد که پیش بینی نوع رود با استفاده از
این روش نمی تواند جایگزین تحقیقات واقعی در خصوص رودخانه شود و می تواند به شکست طرح های مدیریتی
منجر گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Examination of The Rosgen Classification System Efficiency Case Study . Classification of Babol and Talar rivers on the Caspian coastal plain zone

نویسندگان [English]

  • M.M Hosseinzadeh
  • R Esmaeili
  • S Motevali
چکیده [English]

Rivers ranges widely, in channel form, and in their degree of dynamism. A wide range
of geomorphic river classification schemes have been proposed since the late 19th
century, reflecting the variety of environmental settings. In this paper, using with
Rosgen classification system and based on geomorphic variables including
entrenchment, gradient, width/depth ratio, sinuosity and channel material size
examined for Babol and Talar rivers in the Caspian coastal plain zone. In this rivers
recognized in two major groups (D and F) along the longitudinal gradient of river. The
D type streams have braided pattern and flow on the alluvial fans and the F type
streams have meander pattern and flow on the coastal plain. Also, this research shows
that substituting predictions from a classification system for real fluvial investigations
could lead to counterproductive management schemes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rosgen classification system
  • stream type
  • coastal plain
  • Babol and Talar Rivers