راهبردهای اصلاح روند تهیه و اجرای طرح های توسعه و عمران (جامع) ناحیه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

اصولاً بعد از طرح های آمایش سرزمین و طرح های منطقه ای، طرح های ناحیه ای یا به تعاریفی طرح جامع
شهرستان جای دارد . این طرح ها به استناد "آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدودة قانونی و حریم شهرها " مصوب 22 اردیبهشت سال 1355 و الحاقی 5/11/73 تهیه می شوند. ساماندهی به نظام فعالیت انسان در فضای ناحیه ای به منظور استفادة بهینه از زمین یا به عبارتی سازماندهی فضایی
اسکان و فعالیت در چارچوب ساختار فضایی ناحیه، هدف نهایی این قبیل طرح هاست.
ارزیابی های انجام شده بر اساس مدل برنامه ریزی ارتباطی حکایت از موفقیت اندک این قبیل طرح هاست.
براین اساس در پیش گرفتن راهبردهایی با تأکید بر اصلاح روابط سطوح برنامه ریزی، فرایند تهیه و تدوین،
نحوة نگرش و کاربست دانش بومی و بنیان های جغرافیایی، تقویت نظام ارتباطی بین عوامل ذیربط و ذی نفوذ در
فرایند تهیه تا اجرا مورد تأکید است و جزو اولویت های کاری محسوب می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reforming strategies regarding the process of production & implementation of regional (comprehensive) improvement planning

نویسنده [English]

  • R sarvar
چکیده [English]

Having prepared “Land use” and “regional planning” , it is basically referred to “areal
plans” or “country comprehensive plan”. these plans are provided according to the
laws regarding the use of lands. Building constructions and foundation outside the
legal restriction and city exclusion stipulated on 12 may 1976 followed by an
appendage on 24 January 1995. Improvement of human activity system in areal space
in order to use lands as appropriately as possible, or in other words, spatial
amelioration of settlement as well as activities within the framework of area space
structure is the ultimate purpose of such plans.
The assessments made based on the Relational Planning model signify little
success in souch plans. Meanwhile, the following approaches should be emphasized
and given priorities: improvement of planning levels relationship -the procedure of
provision and compilation – approaches and attitudes toward the application of native
knowledge as well as geographical basis reinforcement of relational system among
relevant and influential elements since the procedure of provision till implementation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Areal improvement plan. Plan documents. Relational planning