بررسی قلمرو ایلی در بین نیمه کوچ نشینان گیلان (مطالعه موردی: اسالم تالش)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

کوچ نشینان ایران به جهت برخورداری از سابقه زیاد و پراکنش جغرافیایی از گذشته تاکنون، همچنان نقش
مهمی را در چرخه تولید دارند به همین خاطر در هر نگرش و برنامه ای می بایست عشایر به عنوان جامعه سوم در
کنار جوامع شهری و روستایی مورد توجه قرار گیرند و تلاش شود تا شکاف عمیق این جامعه با روستاها و به ویژه
شهرها کاهش یابد.
در نظام دامداری عشایری، دام به صورت طبیعی و با استفاده از مراتع ییلاقی و قشلاقی تغذیه می شود و
فقط در مواقع خاص تغذیه دام به شیوه دستی انجام می گیرد.
کوچ نشینان بر خلاف یک جانشینان در یک محدوده نسبتاً وسیع و در قالب قلمرو ایلی متشکل از محدوده
زیست زمستانی (قشلاق)، تابستانی (ییلاق) و بهاره و پاییزه (میان بند) بر حسب شرایط جغرافیایی جا به جا می شوند.
قلمرو نیمه کوچ نشینان اسالم به صورت شرقی  غربی بوده که در طول سال در آن جا به جا می شوند. از
ویژگی های برجسته ییلاق و قشلاق نیمه کوچ نشینان اسالم می توان به کوتاه بودن زمان حرکت از قشلاق به میان
بند و ییلاق و بالعکس اشاره نمود به طوری که فاصله محدوده های مذکور در یک روز طی می شود و حدود 95 درصد
خانوارها جهت جا به جایی در قلمرو ایلی خود از وسیله نقلیه موتوری و در مقابل حدود 99 درصد دام ها به طریقه
سنتی اقدام به کوچ می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of the tribal realm in semi – nomads In Gilan ( case study : Asalem of talesh)

نویسنده [English]

  • N Molaei
چکیده [English]

The decamping tribes of Iran, widespread and with a long history have Played an
important role in the production cycle. That is why, an attempt must be made to
consider the role of this ''third society'', in addition to urban and rural societies. That is
why, it is essential to fill in the gap between this third society, on the one hand, and
rural and urban societies on the other.
Decamping tribes , on the contrary to stuble societies, live in a vast area , moving from
one area to another on the basis of climatic conditiones. To be more specific they move
to winter – quarters in the winter, summer – quarters in the summer spring & autumn
qnarters in these two season. And the realm of decamping tribes in Asalem is the Est –
west pivot.
A significant feature is the short time it takes for these tribes to move to winter
quarters, summer quarters and spring and autumn quarters in these two season. It is
worth mentioning that 95 percent of the members of these tribes move on
motorvehicles. On the other hand, 99 percent of domestic animal are transferred using
traditional methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tribal realm
  • Semi- nomads
  • Gilan
  • Asalem
  • Winter quarters
  • Summer quarters
  • Sspring and autumn quarters