شهر و گفتمان فرهنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

یکی از اصول توسعه درون زا یعنی توسعه برخاسته از نیازها، امکانات و شرایط ملی و محلی هر کشور، اصل
هویت فرهنگی است که بر پایه پذیرش تنوع فرهنگی استوار است . در فرایند شهرنشینی و توسعه شهری درون زا
می توان به وجود بستر فرهنگی مناسب برای گفتمان بین فرهنگ ها و ملل اندیشید در غیر این صورت شهرها به
کانون هایی منفک و مجرد از هویت و حیات فرهنگی از یک طرف و مقتضیات فرهنگی و جغرافیایی جهان کنونی از
سوی دیگر تبدیل می شوند.
در این نوشتار، این فرض مورد تاکید و ارزیابی است که وجود یک ساختار متعادل، همگون و درون نگر شهری
و شهروندی می تواند روابط انسانی- فرهنگی به ویژه گفتمان میان فرهنگ های مختلف را تحت تاثیر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

City and Cultural Discourse

نویسنده [English]

  • Z fani
چکیده [English]

One of the principles of endogenous development or the development on the base of
national-local needs, facilities and situations of countries is cultural identity; it place
on acceptance of cultural diversities. In this urbanization and urban development can
think about suitable cultural field for discourse among cultures and nations. This paper
emphasis on the hypothesis which the balancing, harmonized and endocrine urbancitizenship
structure can affected cultural relationships discourse between different
cultures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urbanization
  • City
  • Culture
  • discourse
  • Cultural Identity