تحلیل شرایط بیوکلیمای انسانی استان آذربایجان غربی به روش بیکر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

روش بیکر یکی از روش های بررسی بیوکلیمای انسانی می باشد که در مناطق سردسیر از کارآیی بسیار خوبی
برخوردار است. ارزیابی انجام شده بر روی 6 ایستگاه نمونه استان آذربایجان غربی براساس شاخص بیکر نشان داد
که حداقل در طول 5 ماه از سال در تمام سطح استان شرایط بیوکلیمای نامطلوب سرد تا خیلی سرد حاکم است که
با احتساب تفاوت های ایستگاهی 67 درصد از طول سال در محدوده شرایط سرما می باشد که میل به یک زندگی
همراه با آسایش و داشتن محیطی سالم و پرنشاط بایستی در برنامه ریزی طراحی مسکن و الگوی معماری و مصالح
انتخابی مساکن جدید به دقت مورد توجه مسئولان ذیربط قرار گیرد . مهم ترین عامل تاثیرگذار در شرایط بیوکلیمای
انسانی منطقه عامل باد است که نقش عوامل دیگر از جمله توپوگرافی و عرض جغرافیایی را تحت تاثیر قرار داده به
طوری که ایستگاه تکاب بیشترین شرایط نامطلوب سرد را در استان دارد . بنابراین در طراحی مساکن جدید حتما
جهت بادهای سرد زمستانه مورد توجه قرارگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Human Bioclimatical Analysis Of West Azarbayejan Provinc with Backer Index

نویسندگان [English]

  • H Lashkari
  • R Davari
چکیده [English]

Backer index is one of index for studying human bioclimatical, that is considered for
Cold region. The assessments which have been done according to the Baker index on
sever cold weather during at Least 5 mounth of year, that with considering the
differenc between stations these stations have had cold condition for 67% of year.
There for providing rest condition for these station should be considered by
government by doing correct urban desiyning the most affectable factor in
bioclimatical condition of these region is wind, that has an most affect than toporaphy
and Geographical latitude .for this reason Tacab station has an very sever cold
condition in province. There for the wind direction should be considered for desiyning
of building and etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human bioclimetical.Backer. West Azarbayejan. Bioclimatical pressure