مبانی طراحی اقلیمی واحدهای مسکونی شهر یزد ( مبانی حرارتی و نورگیری )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

در این تحقیق برای دستیابی به برخی از اصول طراحی اقلیمی در مناطق گرم و خشک، شهر یزد به عنوان نمونه انتخاب شده است. ابتدا شرایط بیوکلیمای انسانی این شهر بر اساس مدل ترجونگ تعیین گردیده و سپس اقلیم فیزیولوژیک  برای هر ماه مشخص شده است. نتایج این قسمت از مطالعه نشان می دهد که در شهر یزد تنها در ماه های اکتبر و آوریل، شرایط آسایش حرارتی شبانه روزی برقرار بوده و در شب های ماه های مه و سپتامبر نیز شرایط حرارتی تا حدّی فراهم بوده است. در ماه های ژوئن، ژوئیه و اوت، شرایط بیوکلیمایی بسیار سخت حاصل از گرمای هوا حاکم بوده است و همچنین در ماه های دسامبر، ژانویه و فوریه شرایط سخت بیوکلیمایی حاصل از برودت هوا وجود داشته است. در مرحله بعدی این مطالعه،اصول حاکم بر طراحی اقلیمی کالبد ساختمان (بر اساس مدل ماهانی) و احکام معماری ساختمان به منظور ایجاد شرایط آسایش در داخل بنا ( بر اساس نمودار زیست – اقلیم ساختمانی گیونی ) استخراج گردیده است. در مرحله نهایی با استفاده از دیاگرام مسیر عبور خورشید اقدام به تعیین نور مطلوب و نامطلوب گردیده و بر این اساس شرایط نورگیری ساختمان برای شهر یزد ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Principles of Climatic Design in Residental Units of Yazd (Thermal and Light-permitting Regulation)

نویسندگان [English]

  • S Jahanbakhsh
  • N Esmaeilpoor
چکیده [English]

The city of Yazd is chosen as a sample for studying the principle and methods of
climatic designing in arid and semi-arid regions. After represnting some climatic
characteristics of the city, we have paid attention to the human bioclimatic aspects
according to Terjung Model and the specification of monthly physiologic climate. The
results indicate that only in October and April there has been dominant the diurnal
thermal comfort conditions, while in May and September, such conditions have been
provided in lower rates. In June, July and August, there is very rigid bioclimatic
condition due to hot weather, and finally in December, January, and February, there
have been hard biological conditions owing to the cold. In the next section, we have
studied principles of climatic design of bilding based on the Mohoney method and
thereby the architectural setting have been presented according to the Glvoni structural
bioclimatic table. In the last section of this study, using the Sun path diagram, lightpermitting
principles of buldings were presented for the city of Yazd.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Bioclimatology
  • Climatic Comfort
  • Architectural guidance
  • Building climatic designing