تئوری و مدل های نمادین تعیین مکان مرکزی و حوزه نفوذ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

در کشورهای در حال توسعه، روستاها عموماً از یک عقب ماندگی مضاعف رنج می برند، و امکان دادن خدمات برای
تمام روستاها با مشکلات عدیده ای روبرو است، لذا مکان های مرکزی برای خدمات رسانی از اهمیت خاصی
برخوردارند. در این مقاله روش های تعیین مکان هندسی مطلوب برای مکان های مرکزی مورد بحث قرار گرفته و
مدل خاصی برای این منظور ارائه شده است . از طرف دیگر حوزه نفوذ محلی که مخصوص هر سکونتگاه محسوب
می شود و نقطه صفر کشش و یا انتشار که در آن نقطه توان نفوذ به صفر تقلیل می یابد و همچنین حوزه نفوذ
فرامحلی که از برآیند حوزه های نفوذ حاصل می گردد از روش هایی است که به وسیلۀ مدل های خاص خود ارائه
گردیده و در نهایت لکه حوزه نفوذ در یک منظومه روستایی یا یک مکان مرکزی نتیجه و ره آورد این مقاله به حساب
می آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Central Place and Local Influence Range Theories and Models

نویسنده [English]

  • M Mahdavi
چکیده [English]

In many parts of world, especially the lesser developed countries, the basis notions of
central place theory may have much wider application, because in many small villages,
consumer normally supply, with goods and services from permenent central places.
Therefore to find of these places position is very important in the rural planning. In this
paper two methods for this problem has been discussed.
The Scatter diagram is obtained by plotting the points (x,y) on a rectangular co-ordinet
system as shown in fig.1. The regression line of y on x is given by y=45.70-0.44xi and
x on y is given by
x=-15.37+0.92y.
The two east Squer lines intersect at point x`, y`, which it is the
position of central place.
The local influence range is given from formula
and the over local influence range is obtained from second formula .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Model
  • Central Places
  • Rural Planning
  • Regression
  • Scatter Diagram