ژئوپولیتیک نوین اروپا و تاثیر آن بر روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران (با تاکید بر دوران پس از جنگ سرد و شکل گیری اتحادیه اروپا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

اتحادیه اروپا پستی و بلندی‌های زیادی را در راه همگرایی پشت سر گذارده و فارغ از بن‌بستی که هم‌اکنون در آن گرفتار شده،می‌توان آن را موفق‌ترین پروژه‌ همگرایی منطقه‌ای در دنیا دانست.از نتایج این همگرایی شکل گیری یک سیاست خارجی واحد بوده است که تقریبا در مقابل دیگر کشورها و مناطق دنیا بدان عمل می کنند.
از زمان شکل گیری اتحادیه اروپا، جمهوری اسلامی ایران بجای یک کشور می بایستی با یک سیاست متحده از سوی مجموعه اعضای اتحادیه روبرو می گشت، که شدیدا بر روابط ایران و اروپا تاثیر می گذارد.
در این پژوهش به دنبال پاسخ این سئوال هستیم که از زمان شکل گیری اتحادیه روابط جمهوری اسلامی با اتحادیه چگونه بوده و سپس چه عوامل ژئوپولیتیکی بر این روابط تاثیر گذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New Geopolitic of Europ and its imply cation on relation with Islamic Republic of form (Emphasizing on post –cold war and forming Europian union)

نویسندگان [English]

  • Abdoreza Faraji Rad
  • Narges Qasemi
چکیده [English]

The Europe Union has passed much Height in the way of convergence of the impasse that
 has already caught, which can be the world's most successful regional integration project.
There sults of this convergence has been the formation of a unique foreign policy of other countries around the world that are logic Since its formation of the Europe Union, Islamic Republic of Iran should have been faced with a union politic with Europe union members which severely affects the relations between Iran and Europe.In this study,we sought to answer the question of the formation of the Union of the Islamic Republic's relations with the Europe Union and how these relationships affect the geopolitical factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Europe Union
  • geopolitics
  • Islamic Republic of Iran
  • Foreign Relations