سیاست روسیه در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز و چالش‌های فراروی آن پس از جنگ سرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

از نظر رهبران روسیه، حوزه نفوذ سنتی اتحاد جماهیر شوروی به ویژه آسیای مرکزی و قفقاز نخستین سنگر پدافندی برای پاسداری از امنیت ملی روسیه است و رفتار مسکو بر سیاق دوران روسیه تزاری و شوروی سابق، باید به دنبال اعمال سلطه بر این منطقه باشد. با این وجود، روسیه در طول دو دهه اخیر، رویکردهای مختلفی در قبال آسیای مرکزی و قفقاز در پیش گرفته است که در نگاه اول ممکن است تداعی کننده سردرگمی سران کاخ کرملین باشد، اما با بررسی دقیق علت اتخاذ چنین رویه­ای، می­توان دریافت که این رویکردها صرفاً تاکتیکی و به منظور تحقق راهبرد کلان روسیه در آسیای مرکزی و قفقاز بوده­اند. روندهای موجود، بیانگر آن است که هیأت حاکمه روسیه با تدوین راهبرد بلند مدت این کشور، همواره به دنبال آن بوده­اند که روسیه را به عنوان یک امپراطور نفتی و بازیگری که با ارتقای جایگاه خود، قادر به ایفای نقشی ژئوپلیتیکی و کلیدی در عرصه انرژی است، مطرح کنند و از منابع انرژی روسیه و نیز انحصار خطوط لوله انتقال انرژی به عنوان ابزاری سیاسی و اقتصادی جهت تأمین منافع ژئوپلیتیکی این کشور در منطقه اوراسیا و به ویژه در روابط با اتحادیه اروپا بهره­برداری کنند. در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سال هستیم که روسیه برای رسیدن به اهدافش در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز بعد از جنگ سرد با چه موانعی رو به رو می­باشد. به نظر می­رسد از جمله موانع روسیه برای رسیدن به اهدافش اول جنگ­های قومی – فرهنگی در منطقه قفقاز و بعد از آن حضور قدرت­های فرامنطقه­ای در این منطقه می­باشد که در این پژوهش به بررسی آن می­پردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Russia’s policy in Central Asia and Caucasus and the upcoming challenges after cold war

نویسندگان [English]

  • A Faraji Rad
  • M Shabani
چکیده [English]

According to the Russian leader's ideas, traditional sphere of Soviet Union particularly, central Asia and Caucasus, is the first defensive trend for protecting of Russian national security, and it should be looking to exert dominance over the region, on the context of the Tosarist Russia and soviet. Nevertheless, Russia during the two past decades, has taken different approaches towards central Asia and Caucasus, that, at first glance it may associated to confusion of kremlin leaders; but with scrutiny about the reason of adopting such a procedure can be realized that the approaches have been just tactical and in order to achieve the overall strategy in central Asia and Caucasus. Current trends, indicate that, Russian administration with its long-term strategy, have always been looking for Russia as an empire of oil and acting with their promotion, able to play the geopolitical key role in energy, And exploit Russia's energy resources and also energy transfer pipeline monopoly as a mean of political and economical to provide the geopolitical benefits of country in Eurasia, especially in relations with Europe union. In this research we want to answer this question that what are the obstacles in achieving the goals for Russia after cold war in central Asia and Caucasus? It seems that some of the obstacles are Ethnic - cultural wars in Caucasus and after that the presence of Trans-regional powers in this area that in this research we focus on this two issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Russian policy
  • central Asia and Caucasus
  • cold war