تحلیلی بر نقش توانمندی‌های محیطی در توسعه پایدار نواحی روستایی (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان رستم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

     دستیابی به وضعیت قابل قبولی از فرایند رشد، توسعه و تعالی در جوامع انسانی اعم از شهر و روستا نیازمند مهیا نمودن زمینه­های برنامه­ریزی بر پایه شناسایی محیط و بهره­گیری از قابلیت­های موجود در آن فضا می­باشد. در این راستا شناخت، بررسی و تحلیل توانمندی­های انسانی و طبیعی موجود در عرصه­­های روستایی کشور می­تواند به عنوان زیربنا و اصلی مهم در روند توسعه پایدار این سکونتگاه­های انسانی مطرح گردد. مقاله پیش رو با تکیه بر رویکردی کاربردی و به شیوه تحلیلی– توصیفی بر آن است تا ضمن بررسی مفاهیم توسعه­پایدار روستایی؛ به معرفی و تجزیه و تحلیل قابلیت­های محیطی (طبیعی– انسانی) روستاهای بخش مرکزی شهرستان رستم در جهت دستیابی به توسعه پایدار در این کانون­های جمعیتی بپردازد. در این راستا جمع­آوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه­ای و میدانی صورت گرفته است. شاخص­های مورد بررسی در این مقاله را نیز تحلیل اطلاعات طبیعی اعم از ساختار زمین، توپوگرافی، منابع خاک و آب به همراه وضعیت انسانی همچون سطح سواد، میزان مشارکت روستائیان و مهم­تر از همه معرفی توان­ها و قابلیت­های بخش کشاورزیِ روستاهای مورد مطالعه را شامل می­گردد. در نهایت تلاش است به ارائه راهکارهای لازم به منظور فراهم آوردن زمینه­های توسعه­ پایدار در روستاهای شهرستان اقدام گردد. نتایج تحقیق گواه از آن است که مجموعه روستاهای این شهرستان به لحاظ ویژگی­های محیطی دارای قابلیت بالایی جهت انجام و توسعه فعالیت­های کشاورزی و عملکردهای اقتصادی– خدماتی وابسته به آن می­باشند. که این پتانسیل در کنار بسط و گسترش فعالیت صنایع تبدیلی و تکمیلی همراه با رونق بخشیدن به بخش تجارت در منطقه می­تواند با مدیریتی خردمندانه و هماهنگ توأم با مشارکت همه­جانبه روستاییان زمینه­ها و شرایط دستیابی به توسعه پایدار منطقه را فراهم بیاورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis on the Role of Environmental Capabilities on Sustainable Development of Rural Regions (Case: Central District of Rostam County)

نویسندگان [English]

  • M Mahdavi
  • A Shamasodini
چکیده [English]

Achieving an acceptable condition of growth, development and excellence process in human societies including urban and rural districts, requires paving the ground for planning based on understanding of environment and benefiting its capabilities. In this context, understanding, studying and analyzing natural and human capabilities in rural areas of the country could be considered as an underlying and important principle in the process of sustainable development of these human settlements. Having studied the concepts of rural sustainable development, the present article with the emphasis on applied- fundamental approach and descriptive-analytical method is to introduce and analyze environmental capabilities (natural – human) of the rural areas in central district of Rostam county to achieve sustainable development of these population centers. In this context, data collection was done by library and field methods emphasizing close field observation, observation and interview. The indexes studied in this article also include analysis of natural data including land structure, topography, water and soil resources together with human status as level of literacy, rural turnout and most important, it includes introducing powers and capabilities of agricultural dept. of the studies villages. Finally, emphasizing the research findings, it is trying to provide the required solutions for paving the ways for sustainable development in the rural areas of the county. The research results are evidenced that the villages of this county in general have high capabilities for doing and developing agricultural activities and the related service-economic operations due to their environmental features, that this potential alongside with expansion and development of complementary and conversion industries together with thriving business sector in the region could provide the grounds and conditions for achieving sustainable development of the region with rational and coordinated management together with comprehensive turnout of all rustics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural areas
  • Rural Development
  • environmental
  • agricultural capabilities
  • Rostam County