شناسایی مکان های طبیعی مناسب جمع آوری نزولات آسمانی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی) مطالعه موردی: دشت بیرجند(

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

در مناطق خشک همانند سطح عظیمی از کشور ما، انسان همیشه با کمبود آب مواجه بوده و هست. در این مناطق امکان افزایش آب قابل استفاده بسیار محدود می­باشد. از این رو برای مبارزه با کمبود آن، باید با مدیریتی صحیح، بیش تر به حفاظت و بهره برداری بهینه از آن توجه داشت. شناسایی مکان­های مناسب به منظور جمع­آوری رواناب قدمی مهم در راستای افزایش دسترسی به آب و در نتیجه حاصلخیزی خاک در مناطق نیمه بیابانی می­باشد. در این مقاله به منظور تعیین مناطق مستعد جمع­آوری رواناب دشت بیرجند از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) استفاده شده است. برای این منظور توان تولید رواناب قسمت­های مختلف حوزه با در نظر گرفتن تغییرات مکانی عواملی از قبیل خاک، کاربری اراضی، بارندگی و شیب تولید گردیده و سپس با ترکیب لایه ها در محیط GIS مکان­های مستعد جمع آوری رواناب شناسایی گردید. استعداد منطقه در جمع آوری رواناب در4 سطح ضعیف، متوسط، خوب و بسیارخوب تعریف شد که به ترتیب 38/28، 9/43، 91/20، 3/7 درصد از مساحت حوضه را به خود اختصاص می­دهند. در نهایت ظرفیت ذخیره آب در یکی از محدوده­های با استعداد ذخیره بسیار خوب مورد بررسی قرار گرفته و نتایج در سه حالت مختلف خاکریزی مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify suitable natural sites collect precipitation using geographical Information System Case study: Birjand Plain

نویسنده [English]

  • M.H Nami
چکیده [English]

In dry areas, like the vast majority of our country, people have always been and are facing a shortage of water. The possibility of increasing the available water is very limited. The shortage for combating it should be managed more on conservation and optimal utilization of the note. Identify suitable locations to collect runoff important step toward increasing access to water and fertile soil in the area is semi-desert. In this paper, in order to prone areas collect runoff plain Birjand, GIS is used. To power part of the basin runoff by considering factors such as the spatial variability of soil, land use, rainfall and slope produced and then a layer in GIS to collect runoff potential locations were identified. The ability to collect runoff in 4 levels: poor, moderate, good, very good was defined respectively 28.38, 48.9, 20.91 and 3.7% of the area into account. The water storage capacity in a very good area with storage capacity has been studied and results are discussed in three different modes embankment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • collect precipitation
  • Geographical information system
  • Birjand Plain