امکان ‌سنجی صنعت توریسم در شهر خرم آباد بر اساس مدل تحلیلی SWOT

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

ویژگی­هایساختارگردشگریهرمکانبهنوبۀخودمتأثر ازاهمیت،اعتبار،ماهیت،تنوعنقشوکارکردمذهبی،فرهنگی،تفریحی،تجاریوبهطورکلیجاذبه­هایمکانیآن است. با این حال نکته­ای که باید در نظر داشت شناسایی استعدادها، پتانسیل­ها و ظرفیت­های مکان­های گردشگری است تا با سرمایه گذاری بهینه بتوان در جهت توسعه هرچه بیشتر این مناطق گام برداشت. لذا هدف اصلی این تحقیق، امکان سنجی ظرفیت­ها و پتانسیل­های گردشگری به منظور توسعه این صنعت در شهر خرم آباد، با توجه به موقعیت مناسب آن می­باشد. بدین منظور، فهرستی از نقاط قوت و ضعف و همچنین فرصت­ها و تهدیدها تهیه و با تنظیم عوامل استراتژیک، ماتریس SWOT از آن استخراج و رهیافت­های حاصل از آن، به عنوان خط مشی­های راهگشا در جهت تقویت زیرساخت­ها و پتانسیل­های گردشگری شهر خرم آباد ارائه شده است. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که با نگاهی سیستمی به نقاط ضعف و قوت و همچنین فرصتها و تهدیدهای موجود می­توان نتیجه گرفت که شهر از جاذبه­های توریستی فراوانی برخوردار است و دارای قابلیتهای محیطی بسیاری است. لیکن شهر از انطباق پذیری لازم با محیط برخوردار نیست و باید با اتخاذ استراتژی هایی در صدد از بین بردن تهدیدها جهت تبدیل به فرصت برآمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility of Tourism Industry in Khorram Abad based on SWOT Analytical Model

نویسندگان [English]

  • P Zivyar
  • S Teymoori
  • M Norouzi
چکیده [English]

Tourism structure in any place is, on the one hand, influenced by its significance, nature, role variation, as well as its religious, cultural, recreational and business functions and generally by its points of interest. However, we have to identify the aptitudes, potentials, and capacities of tourist centers so that we may take the required steps to develop these areas via optimum investment. Thus, the research main objective is to provide the feasibility of tourism capacities and potentials in Khorram Abad to develop the industry. Hence, a list of strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT) was prepared and the SWOT matrix was elicited out of it by organizing the strategic factors, and approaches have been presented as instrumental policies to promote tourism infrastructures and potentials in Khorram Abad. Research findings show that, through a systematic look towards the existing strengths, weaknesses, opportunities and threats, it can be concluded that Khorram Abad has many tourist attractions and environmental capabilities. Therefore, the city lacks the required adaptability with the environment, and we should plan to remove the threats and change them into opportunities by taking appropriate strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism Development
  • Urban tourism
  • Khoram Abad
  • SWOT