مقایسه مواد آذرآوری (پومیس و لاهار) دره های ملار و رینه در مخروط آتشفشانی دماوند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

-

چکیده

در این مقاله به مقایسه مواد آذرآوری در دره های ملارورینه در حوضه آبخیز یخار در دامنه جنوب شرقی مخروط آتشفشان دماوند پرداخته می شود.نقش مطالعه مواد آذرآوری در شناخت بیشتر مخروط آتشفشانی دماوند و قدرت انفجاری آن و خسارت احتمالی به مناطق مسکونی پیرامون، نکته قابل توجهی است که اهمیت این تحقیق را نشان می دهد. جوانترین فوران شناخته شده دماوند، جریان گدازه ها در دامنه غربی با سنی حدود 7.3 هزار سال و قدیمی ترین آن با سنی حدود 1.5 میلیون سال مربوط به بخش شمالی منطقه می باشد. سه بخش از رسوبات پومیس جوان در دامنه جنوبی غربی تا جنوب شرقی با عناوین کرم پشته، رینه و ملار با محدوده سنی 7.3 تا 25 هزار سال قابل شناسائی می باشند که پومیس رینه و ملار موضوع مورد مطالعه این تحقیق می باشد. پومیس های بارشی ملار و رینه به سمت شرق پراکنده شده و رسوبات پومیس جریانی آذر آواری به فاصله 20 کیلومتری از قله گسترش پیدا کرده و در آخرین مرحله توسط لاهار پوشیده شده است. این تحقیق با استفاده  از روش توصیفی – تحلیلی  و با بهره گیری از ابزار های مناسب به همراه بازدید میدانی به انجام رسیده است. هدف از این تحقیق شناخت مواد آذرآواری جوان و محدوده پراکندگی و تفاوتهای موجود بین آنها وشناخت قدرت انفجاری دماوند با توجه به پراکندگی مواد آذرآواری می باشد. نتایج مطالعه نشان میدهد، دماوند فوران های انفجاری با قدرت بالا داشته که سبب پراکندگی مواد آذرآواری از جمله پومیس در محدوده وسیع شده وبین پومیس مناطق مختلف از جمله ملار و رینه تفاوت هایی در زمینه جورشدگی، گردشدگی، نوع تشکیل (بارشی و جریانی) دیده می شود. رسوبات آذرآواری توسط لاهار پوشیده شده و میزان و گستردگی لاهار در تمام قسمت ها یکسان نبوده بطوریکه در منطقه مورد مطالعه لاهار رینه بدلیل کاهش شیب از ضخامت و گستردگی بیشتری نسبت به ملار برخوردار می باشد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of pyroclastic units (pumice & lahar) in mallar and reyneh valleys at Damavand volcano

نویسندگان [English]

  • Amirhoushang Shirazi
  • Manuchehr Farajzadeh
چکیده [English]

Main objective of this research is comparison between pyroclastic of Malar and Raynah valleys in Yakhar basin in south-east of  Damavand volcano. studing of pyroclastic is very important in recognition of Dmavand volcano.this research is based on descriptive – analytical and using Rayneh Topographic map and Geological map of Damavand, G.P.S AND G.I.S Software.A characteristic of the Reyneh deposite is that clasts below 10 cm are mostly light grey and vescular when broken open, while most larger clasts are dark grey to black.Mallar deposite is whiter than Ryneh pumice most of mallar pumices are fall but most of reyenah pumices are flow. .volume of lahar is more in reyenah.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Damavand volcano
  • pyroclastic unites
  • Pumice
  • lahars