توسعه میان افزا در بافت های فرسوده شهری (مورد مطالعه: محله خانی آباد تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

-

چکیده

سالهاست که مراکز شهری با مسائل پیچیده ای همچون فرسودگی زودرس، زمین های قهوه ای، کاهش ایمنی و امنیت روبروست و همواره فکر متخصصان، برنامه ریزان و سیاست گذاران شهری را به خود مشغول داشته است. یکی از نظریه هایی که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است موضوع توسعه میان افزا است. بطور خلاصه این رویکرد به توسعه در درون محدوده و باز توسعه محدوده با استفاده از پتانسیل های درونی آن می پردازد. هدف از این پژوهش بررسی و ارزیابی طرح های توسعه میان افزا در بافت های فرسوده و معرفی اراضی و بافت هایی با پتانسیل بالا جهت پیاده نمودن توسعه میان افزا است. در این تحقیق با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به رتبه بندی و اولویت بندی بلوک های شهری محدوده، دست می یابیم که بیانگر محدوده هایی با بالاترین پتانسیل توسعه میان افزا در محله است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Infill development at urban texture worn (case: Khani Abad neighborhood)

نویسندگان [English]

  • Omehani Banihashemi
  • Rahim Sarvar
  • Yousefali Ziyari
چکیده [English]

 For many years, urban centers encounter complex problems such as premature aging, brown lands and reducing safety and have always engaged thinking professionals, urban planners and policy makers. One theory that has received much attention in recent years is infill development. in short, this approach proceeds to development in inside of area and redevelopment in area by using of its inner potential The aim of this study is investigation and evaluation of infill development plans in old textures and introduction of lands and textures with high potential for implementing infill development. In this study by using of the analytic hierarchy process(AHP) we achieve prioritizing  and ranking  of urban blocks which represent the areas with the highest potential of infill development in the neighborhood.
most of mallar pumices are fall but most of reyenah pumices are flow. .volume of lahar is more in reyenah.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • redevelopment
  • infill development
  • analysis of development capacity
  • urban Texture worn
  • KhaniAbad neighborhood