تحلیل ژئوپلیتیکی حاکمیت دریایی ج.ا.ایران در خلیج فارس و تنگه هرمز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

-

چکیده

   مرزهای دریایی از مباحث مهم در جغرافیای سیاسی می­باشد. هر کشور ساحلی به علت ارتباط مرز دریایی با کشورهای مجاور، جهت اعمال حاکمیت بر قلمرو دریایی و تحدید حدود خود با دیگران تلاش می­کند. ایران اولین بار در سال 1313 با تصویب قانون مرزهای دریایی نسبت به اعمال حاکمیت بر قلمروهای دریایی خود در خلیج فارس اقدام کرد. با وجود کرانه ساحلی زیاد ایران در خلیج فارس، ابعاد حاکمیتی مرزهای دریایی ایران با کشورهای عراق، کویت، امارات متحده عربی تحدید حدود نگردیده است که خود موجب چالش­های سیاسی فراروی امنیت ملی ایران با همسایه­های عربی خود بوده است. این مقاله به دنبال بررسی ابعاد حاکمیتی و تعیین آن در خلیج فارس و تنگه هرمز است. لذا روش این پژوهش کتابخانه­ای و نوع پژوهش نیز از نوع کاربردی بوده است. برای بررسی بایستی کنوانسیون­های حقوقی بین­الملل را مورد تحلیل محتوا قرار داده و سپس به تحلیل محتوای قوانین داخلی در باب حاکمیت ایران در خلیج فارس پرداخت. سپس به تحلیل و شناخت چالش­های حاکمیتی فراروی ج.ا. ایران پرداخته می­شود. این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی « بررسی ابعاد حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران  در خلیج فارس و تنگه هرمز» با حمایت مالی دانشگاه پیام نور می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geopolitics analysis marine soverignly Iran in persian gulf and hormoz strait

نویسنده [English]

  • Fariborz Ahmadi Dahka
چکیده [English]

Speaking about marine borders is one of the important subjects in geopolitic. Every coastal country tries to establish a sovereignty on own marine because of relation ship with the marine borders of neigh bors. Iran for the first time in 1313 took necessary actions for sovereignty on own marine borders in there by approving laws about limitetion of coastal seas and areas. In spite of many coastal borders and energic sources of Iran in persian gulf, notonly sovereignty of marine border, of Iran the other countries, Iraq, Kuwait, United Arabic Emirates, dident be limited but also, caused some politic chalengs in national security of Iran since, one of the most important and opposition of interest of coastal governments is more in exclusive region and continental shelf. This assay wants to review sovereignty directions and definition of it in persian gulf and hormoz strait. So, this project is limited in library, for more considering international law converntions must be analized in contents before analizing contents of inter law about sovereignty of Iran at the persian gulf, then apporinonties and chalenges of sovereignty of Iran will be analized and studied.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • marine sovereignty
  • Persian Gulf
  • hormoz strait
  • Iran