عواقب زیست محیطی کاهش سطح آب دریاچه ارومیه و راهکارهای نجات آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

-

چکیده

    قرار گرفتن ایران در در نقطه تلاقی آسیا، آفریقا و اروپا وتنوع اقلیمی  باعث  تنوع زیستی غنی ایران شده است. در پی تخریب زیست بوم های طبیعی که حاصل از توسعه روزافزون شهرنشینی، آلودگی های صنعتی، زباله ها و پسماند ها، چرای بی رویه، جنگل زدایی، بیابان زایی و فرسایش خاک است، به طرز نگران کننده ای آسیب دیده است. به دلیل فعالیت های مخرب انسانی بحران آب در ایران، گواه دیگری بر مشکلات محیط زیستی کشور است. هدف از این تحقیق بررسی عواقب ناشی از کاهش سطح آب دریاچه ارومیه و درنهایت ارائه راهکارهای  نجات آن می باشد.این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده  از منابع کتابخانه ای و اسناد و مدارک معتبر انجام شده و با استفاده از روش فرا تحلیلی تجزیه و تحلیل های لازم صورت گرفته است. نتایج مطالعات و بررسیها نشان می دهد، این دریاچه درطی ۱۳ سال گذشته ۶ متر کاهش سطح داشته ‌است. اختصاص 90 درصد منابع آبی منطقه به بخش کشاورزی، اجرای برنامه های رشد و توسعه منطقه ای بدون توجه به بنیان های جغرافیایی، بهره برداری زیاد از آب رودخانه ها برای آبرسانی به شهرها، روستاها، رشد سریع جمعیت منطقه، ضعف مدیریت منابع آب و نیز عدم سازگاری الگوهای کشت با کم و کیف منابع آب،تبخیر زیاد در پی گرم شدن هوا و برداشت غیرمجاز از آب‌های زیرزمینی در پی حفر چاه از دلایل خشک شدن این دریاچه می‌باشند. بروز خشکی دریاچه ارومیه نمودی از عدم وجود برنامه ریزی، امکان سنجی و آینده نگری در انجام پروژه های عمرانی در این منطقه بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Environmental consequences of reduced water levels in the lake uromieh and its survival

نویسندگان [English]

  • Mohmmad Ali Ahmady
  • Samira Asghari
چکیده [English]

The rich biodiversity of Iran at the center of cross road of Asia/Africa and Europe has been damaged very much just because of industrial pollutions, vast urban area, trashes, UN controllable grassing, jungle and desert alleviation, and soil erosion. Water has been a critical matter in Iran because of men destructive activities. Uremia lake_the biggest lake in the Middle East_has been dried completely. Uremia Lake located in 45 to 46 longitudes and 37 to 38/5 altitudes. This lake is one of the biggest Lake in Iran plateau. UNISCO declared the lake a world heritage site. Because of having unique and beautiful natural attractions. Uremia Lake is the second beautiful lake in the World for its flora, fauna and attractions. Its one the best example of Sustainable Tourism. The aim of this research is study of water shortage in the lake and offering the best proposal for saving it. This research is descriptive and the data has been gathered through the valid book and documents and has been analysis descriptively. The results of researches show that water of Urmia Lake decreased 6 miters during 13 years. The main reasons are: dedicating %90 of water for agriculture use. development Planning for the area, for the area, using water for cities, villages, lack of good and efficient management, lack of good pattern of Plantation, hot weather and evaporation, and using Too much of underground water supplies digging wells. The situation of Urmia Lake is showing lack of planning and proper civil projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Uremia Lake
  • Sustainable development
  • Environmental crises
  • Protected Areas