بررسی تاثیرات توسعه گردشگری بر جامعه میزبان: نمونه موردی شهر چادگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

-

چکیده

امروزه گردشگری به عنوان یک نیروی اصلی اقتصادی و فرهنگی در دنیا شناخته شده است و هم­چون ابزاری نیرومند در راستای ایجاد منفعت برای جوامع محلی در نظر گرفته می­شود. از آن­جایی که یک مقصشد گردشگری در وحله اول مکانی است که مردم در آن زندگی می­کنند، آگاهی جامعه محلی از تصمیمات و برنامه­ریزی­های مربوط به توسعه گردشگری و هم­چنین تاثیرگذار بودن در این خصوص امری ضروری است. ایجاد دهکده گردشگری زاینده­رود به عنوان اولین دهکده گردشگری مرکز ایران در شهر چادگان، مراکز اقامتی تفریحی دیگر و هم­چنین برنامه آتی توسعه گردشگری در این منطقه ضرورت انجام این تحقیق را دوچندان می­کند. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی­پیمایشی و مصاحبه­های مستقیم با ساکنان شهر چادگان، مسئولان دولتی و کسبه به پاسخ به این سوال که توسعه گردشگری چه تاثیراتی بر شهر چادگان و ساکنین آن داشته است، پرداخته است. به منظور تحلیل داده­های پرسش­نامه­ها از نرم­افزارSPSS استفاده شد و نتایج نشان­دهنده تاثیرات مثبت و منفی اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و زیست­محیطی در منطقه، عدم حضور و تاثیر مستقیم جامعه محلی در برنامه­ریزی و تصمیم­سازی در خصوص توسعه صنعت گردشگری و نشت منافع اقتصادی می­باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying Impacts of Tourism Development on Local Community: Case Study about the Chadegan City

نویسندگان [English]

  • z. Shafie
  • Amin Mohammadi
چکیده [English]

Nowadays tourism has been recognized as a principal socioeconomic force in the world and considered as a powerful tool to benefit local communities. Because of this matter that a tourism destination at first stage is a place that people live in, so their awareness of decisions and planning about development of tourism and being affective abut it is really crucial. Construction of Zayanderud tourism village as the first tourism village at the central region of Iran in Chadegan city, the other recreational and residential complexes and the future vision of tourism development at this region duplicates the importance of this study. This study by the use of descriptive and survey method and face to face interviews with residents of the Chadegan, civil servants and tradespeople has addressed the impacts of tourism development at this city and on its people. In order to analysis the data from the questionnaires, the SPSS software is used and results show both positive and negative economical, sociocultural and environmental impacts at the studied region, lack of presence and influence of local community on planning and decision making process of tourism development and leakage of economic interests.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chadegan
  • Tourism Development
  • Local residents
  • Zayanderud tourism village