تأثیر سایبر دیپلماسی در سیاستگذاری های امنیتی - راهبردی ایالات متحده آمریکا (2013-2002)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

-

چکیده

یکی از روشهایی که در چند دهه اخیر توجه بسیاری از کشورها به ویژه ابر قدرتها (ایالات متحده آمریکا) را به خود جلب کرده دیپلماسی سایبری بوده است. دیپلماسی سایبری را شاید بتوان نوعی از دیپلماسی عمومی تفسیر کرد که شاکله و موجودیت آن از طریق اینترنت و فضای مجازی به وجود آمده است. به عبارت دیگر این دیپلماسی را می­ توان اعمال امور دیپلماتیک از طریق کانال سایبر در نظر گرفت، که زمینه تعامل با میلیون­ها شهروند خارجی از کشورهای دیگر را فراهم می­ سازد. هدف این دیپلماسی می­تواند تغییر در فرهنگ جوامع دیگر، همسو کردن آنها با سیاست­ها و فعالیت­های یک دولت خاص، بر پا کردن جنبش اعتراضی از طریق شبکه­ های اجتماعی، بسیج گروه­های برانداز از طریق فضای سایبر، جمع آوری اطلاعات در مورد صف آرایی نیروهای اجتماعی- سیاسی طرف مقابل باشد. در این مقاله سیاستگذاری های امنیتی-راهبردی ایالات متحده آمریکا با توجه به دیپلماسی سایبری در رابطه با سایر کشورها به ویژه ایران و منطقه خاورمیانه بررسی شده است. سؤال اصلی این بررسی بر مبنای تحولات دیپلماتیک که باعث به وجود آمدن دیپلماسی سایبری شده و تأثیری که این نوع دیپلماسی بر سیاستگذاری های امنیتی-راهبردی ایالات متحده آمریکا دارد شکل گرفته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Cyber Diplomacy in Policy Strategic Security Of U.S.A (2002-2013)

نویسندگان [English]

  • Armin Amini
  • Marziye Amiri
چکیده [English]

One of the ways in recent decades in many countries especially the superpowers (the United States of America) has attracted is Cyber diplomacy.Cyber diplomacy can perhaps be interpreted as a form of public diplomacy the configuration and the availability of the Internet and cyberspace have emerged. In other words, it can be applied diplomacy diplomatic channels Cyber consider the context of interaction with other countries provides millions of foreigners. The purpose of this policy may change in the culture of other societies Align them with the policies and activities of a particular government, Movement up through social networking subversive groups mobilized through cyberspace, collecting information about the deployment of social forces-political opponent and so on. This review security policy - United States of America with regard to strategic cyber diplomacy in relations with other countries, especially Iran, Middle East have been investigated. The main question in this study is based on diplomatic developments that led to the creation of cyber diplomacy And the impact that this kind of diplomacy, security policy - United States of America has formed strategic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyberspace
  • Cyber diplomacy
  • Policy Security – Strategic