چالش ها و راهبردهای توسعه‌ی اجتماع محور منطقه‌ی کلانشهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

-

چکیده

مناطق کلان شهری یکی از مهمترین پدیده‌های نوظهور در چند دهه گذشته می‌باشد که الگوی متفاوتی از شهرنشینی، نظام اسکان، اندازه شهر، ساختار و سازمان فضایی را عرضه کرده است. برآوردها نشان می‌دهد که مسائل و مشکلات موجود در منطقه کلان شهری تهران به ویژه حوزه اسلام شهر ـ رباط کریم از جمله مانند توسعه بی‌برنامه و سریع کانون‌های جمعیتی، تمرکز گروه‌های محروم و کم درآمد، تشدید جدایی گروه‌های اجتماعی، فقدان تنوع اجتماعی و اقتصادی، عدم انسجام و پویایی درونی، افزایش فقر، اسکان غیررسمی، اشغال غیررسمی، مشکلات سیاسی – امنیتی، کمبود زیرساخت‌ها و از همه مهمتر عدم و کمبود مشارکت مردم در همه آمور از یکسو و چشم‌اندازهای آینده‌ی این حوزه از سوی دیگر نشان می‌دهد که برای نجات و رهایی از چالش‌ها و تنگناهای موجود و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، استفاده از توسعه‌ی اجتماع محور به عنوان یک رویکرد مورد توجه و ضرورتی مهم دارد. با توجه به تحلیل هایی که از مدل ترکیبی SWOT ANP و امتیازات بدست آمده در شرایط کنونی برای توسعه‌ی اجتماع محور درحوزه اسلامشهر- رباط کریم بر راهبردهای SO تاکید میشود و راهبردها به سمتی میل میکند تا بتوان با استفاده از مزایا، پتانسیلها و فرصت هایی که از محیط بیرونی بر ساختارهای برنامه‌ای- اجرایی، اجتماعی- فضایی و مدیریتی- نهادی حوزه اسلامشهر- رباط کریم بر آن مترتب است و همچنین قوت های درونزا که در داخل این حوزه و نیز ساختارهای سه گانه یاد شده وجود دارد؛ به نحو احسن استفاده نمود. باتکیه بر راهبردهای تهاجمی می توان رویکرد اجتماع محور را در حوزه اسلامشهر- رباط کریم توسعه داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challllenges and sttrattegiies off Tehran megallopollii devellopmentt case sttudy:: iisllamshah– robattkariim Diisttriict

نویسندگان [English]

  • Mohammad Allii Rajaeii
  • Asghar Nazaryan
  • Rahiim Sarvar
چکیده [English]

Metropolitan areas are One of the most important emerging phenomena in the past few decades, which have presented the different patterns of urbanization, settlement, city scaleEstimates indicate that the current problems in the region Tehran metropolitan, especially in the area of Islamshahr city of Robat Karim, such as unplanned and rapid development of population centers, the concentration of groups of low-income and poors, intensified separation of social groups, lack of economic and social diversity, absence of coherence and internal dynamics, increasing poverty, informal settlements, informal occupation, political - security problems, lack of infrastructure and, most importantly, the absence public participation in all aspects of the operation, in one hand and future prospects of the erea, on the other hand shows that using community-driven developments as an approach is important and necessary in order to rescue from the existing challenges and impasses and improving the quality of citizens life. Community-based development is an approach which can be a suitable solution for this issue. Community-based development is a process and a means of promoting participation and democratic governance which is appliable in various governance and socioeconomic fields.and implementation of its effectiveness amount in Tehran metropolitan, especially Islamshahr area – Robat Karim. The type of research is based on the Practical purpose, studying method and research nature. Moreover, bothe quantitative and qualitative data will be included. The main finding of this paper is on the basis of achieving social stability in Tehran metropolitan and its areas by considering and applying the community-driven development approach, not only, in serious policies and mechanisms used for reducing poverty and improving living standards, but also, in preventive policies for prevention of disorder production and distribution and naccessary attention to development approach and public participation as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • development, community-based, participation, metropolitan, Islamshahr area – Robat Karim
  • sowt-ANP