تحلیلی بر میزان برخورداری شهرستانهای استان خوزستان با استفاده از مدل موریس واسکالوگرام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

-

چکیده

اولین گام در برنامه ریزی ناحیه‌ای شناخت نابرابری‌های اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی نواحی مختلف می باشد. از جمله معیار های بسیار متداول در توسعه ناحیه‌ای، سطح بندی نواحی بر اساس میزان برخورداری از شاخص های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی است. استان خوزستان بدلیل جایگاه مهمی که درسطح کشور دارد همواره مورد توجه مسئولین ومتولیان امر برنامه ریزی بوده وحساسیت ویژه نسبت به این منطقه داشته اند. این استان دارای 23 شهرستان و جمعیتی بالغ بر 4200000 بوده که 67 درصد آنها درمناطق شهری ومابقی درمناطق روستایی ساکن هستند. این پژوهش با روش توصیفی، تحلیلی وسنجش و جمع آوری داده‌ها با روش کتابخانه‌ای وآماری انجام شده است و برای تعیین سطح شهرستانهای استان از مدل ناموزون موریس ومدل اسکالوگرام استفاده شده است. براساس نتایج این مدل‌ها در بین شهرستانهای استان خوزستان، شهرستان اندیکا پایین ترین ضریب برخورداری و بهبهان بالاترین رتبه را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical Maurice and Guttman scales models using the rate in Khuzestan province

نویسندگان [English]

  • Nosrat Farhadi
  • Naser Orak
چکیده [English]

The first step in planning is to recognize the economic, social and cultural inequalities
between different regions. Since the criteria is very common in regional development, the
areas classified according to various indicators of economic, social, cultural and physical.
Because of the important role of the Khuzestan province level has always been of interest to
managers and administrators spent planning specific to this region. This province has a
population of over 4.2 million people that is 23 city and 67 percent in urban areas and rural
areas are remaining. This research is descriptive method, analytical measurements and data
collection methods and statistical library has been done to determine position of the
Khuzestan province and inharmonious Maurice and Guttman scales models is used.
Coefficient based on the calculated results of development assistance Maurice and Guttman
scales models in Khuzestan province, Behbahan city having highest and Andika city has the
lowest coefficient.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The first step in planning is to recognize the economic
  • social and cultural inequalities between different regions. Since the criteria is very common in regional development
  • the areas classified according to various indicators of economic
  • social