پتانسیل‌سنجی خطر زمین‌لغزش با استفاده از مدل آنتروپی، مطالعه موردی: (منطقه کوهستانی شیرپناه در جنوب‌غرب استان کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

-

چکیده

هدف اصلی از این مطالعه تهیه نقشه حساسیت زمین لغزش در کوهستان شیرپناه ، با استفاده از مدل آنتروپی و ارزیابی این مدل در پهنه بندی وقوع زمین لغزش­های کوهستان شیرپناه و شناخت میزان تاثیر هریک از عوامل پنج گانه در وقوع زمین لغزش می­باشد.  در این پژوهش از عکس­های هوایی، تصاویر ماهواره­ای، نقشه توپوگرافی 50000، نقشه زمین­شناسی 100000/1 و همچنین تحقیقات میدانی به منظور شناخت منطقه و عکسبرداری از لغزش­های رخ­داده استفاده گردید. به منظور تهیه نقشه خطر زمین­لغزش در منطقه از مدل آنتروپی در محیط GIS استفاده گردید.نتایج نشان می­دهد که عوامل فاصله از گسل، شیب، ارتفاع، لیتولوژی و جهت شیب، به ترتیب بیشترین تأثیر را در وقوع زمین­لغزش در منطقه دارند. از مجموع مساحت منطقه، 249 کیلومترمربع (32 درصد) در محدوده خطر زیاد و 380کیلومتر مربع (84/48درصد) در پهنه خطر متوسط قرار دارد. این امر حاکی از آن است که پتانسیل خطر وقع زمین­لغزش در منطقه بالا است. همچنین نتایج نشان می­دهد 60 درصد لغزش­های رخ داده در این منطقه، در پهنه حساس که توسط مدل آنتروپی مشخص شده بود، قرار گرفته­اند، بنابراین صحت مدل پیشنهادی مورد تأیید قرار گرفته و نقشه حساسیت تهیه شده می­تواند به عنوان مرجعی در برنامه­ریزی ها مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility of landslide risk using Entropy model, case study: (Shirpnah mountainous region in South West Kermanshah Province)

نویسندگان [English]

  • Shirin Mohammadkhan
  • Abdolkarim Veisi
  • Keyvan Bagheri
چکیده [English]

The main objective of this study is landslide Susceptibility mapping in the Shirpanah, by
using of Entropy model and evaluation of this model in the zoning of landslides occurrence
of Shirpanah Mountain and the extent of the influence of each of these five factors on the
occurrence of the landslide. In the survey aerial photographs, satellite imagery, topographic
maps, geological maps and field research to identify the area and were photography from the
occurred landslide. In order to landslide susceptibility Mapping in the area of entropy model
was used in GIS environment. The results show that the distance of the fault, slope,
elevation, lithology and slope, have respectively, the greatest impact of landslides in this
area. The total area of 20 km² (32%) is consist of in high-risk areas and 380 km² (84/48%) in
average-risk zones. This suggests that the potential risk of landslides in the area is high. Also
the results suggest that a 60 percent area landslides in the area in the sensitive areas
identified by the entropy model was located. Therefore, the validity of the proposed model is
verified and Susceptibility maps produced can be used as a reference in the planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk zonation"
  • Landslide
  • Entropy model
  • Shirpanah mountain