واکاوی ترمودینامیک و همدید بارش‌های استثنایی بهاره و نقش ارتفاع ابر در رخداد بارش ها در شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکترا

2 استاد دانشگاه یزد

3 مدرس دانشگاه پیام نور

4 دانشجو

چکیده

در این پژوهش نخست بارشهای سنگین بهاره (بارشهای بیش از 30 میلی‌متر با بیشترین مجموع بارش در بازه زمانی 1335-1391) شهر شیراز مورد بررسی و سپس دو مورد از شدیدترین آنها شناسایی گردید. به منظور تحلیل رخداد بارشها داده‌های نمایه های ناپایداری مختلف و دادههای فشار سطح دریا و ارتفاع سطح پانصد هکتوپاسکال، مولفه مداری و نصف‌النهاری باد، امگا و دادههای ارتفاع ابر، بررسی گردید. نتایج نشان میدهد عامل اصلی ایجاد بارشهای سنگین، تقویت فرود خاور مدیترانه در تروپوسفر میانی و همچنین تشکیل پدیده سردچال است، بنابراین در هر دو مورد امواج غربی به سمت عرضهای پایینتر منتقل شده، در نتیجه سامانههای غربی با حرکت خود از روی آبهای گرم جنوبی، رطوبت زیادی را کسب کرده و سبب ریزش بارشهای سنگین و قابل توجهی در منطقه میگردد. همچنین نتایج نمایههای ناپایداری بیانگر احتمال توفان تندری، توفان و رعد و برق میباشد، مقادیر مثبت تاوایی و منفی امگا نشان از حرکات شدید صعودی در زمان رخداد بارشهاست؛ اما بررسی رابطه مابین ضخامت ابر و بارشهای شدید نشان داد ارتفاع بالای ابر بالا در روز اوج بارش و پایین ابر پایین، به پایین‌ترین ارتفاع، در مقابل بالای ابر میانه و پایین به بالاترین ارتفاع خود رسیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thermodynamic and Synoptic Analysis of exceptional rains of spring and role of cloud height in occurrence of rains in Shiraz

چکیده [English]

Mechanism, spring rains, mainly due to convective processes, the occurrence of rains and other climatic phenomena, such as the phenomenon as cut-off low provides conditions for heavy precipitation events. In this research first heavy rains of spring (rains of 30 mm with the highest total precipitation in the period 1335-1391) studied the city and two of the strongest of them were identified. To analyze these rains, we investigate instability indexes and sea level pressure, 500 hPa, Uwind, Vwind, omega and data of cloud height. The result show that main factor of heavy rains in the region is trough of east Mediterranean in the middle troposphere cut-off low phenomenon is well established, Therefore in both cases west instability systems change their ways to lower latitude so that the west systems get high level of humidity from southern warm water and make heavy rains in the region is significant. Also results instability indexes show that there is instability probability, the amount Omega negative and positive vorticity show severe Ascending movement in time is the occurrence of precipitation; but with investigation relation within thickness of cloud and heavy rains show thickness of clouds have increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spring rain
  • instability index
  • cloud height
  • Shiraz