بررسی ریخت زمین ساختی گستره خوی بر پایه شاخصههای مورفومتری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

2 گروه زمین شناسی (تکتونیک)، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران

چکیده

منطقه ی مورد مطالعه طبق تقسیم بندی واحدهای ساختاری - رسوبی ایران بخشی از کمپلکس افیولیتی البرز – آذربایجان را شامل می شود. این ناحیه از لحاظ مختصات جغرافیایی در محدوده ی طول جغرافیایی°45 تا´30°44 شرقی و عرض جغرافیایی °39 تا´30°38 شمالی در شمال غرب خوی جای دارد. در این پژوهش سعی شده است با بررسی الگوی حوضه آبریز منطقه و با استفاده از شاخص های مورفوتکتونیکی به تأثیر فعالیت گسل خوی و کوه های اطراف بر الگوی رودهای منطقه و بررسی گسل های مرز پیشانی کوهستان پرداخته شود. همچنین با بررسی نتایج به دست آمده از محاسبه چندین شاخص مورفوتکتونیکی و تلفیق آن ها با سایر اطلاعات، فعالیت های نئوتکتونیکی در چند حوضه انتخابی در راستای پهنه گسلی خوی تعیین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Morphotectonic Investigation of Khoy Region based on Morphometry Indexes

نویسندگان [English]

  • HASSAN HAJI HOSSEINLOU 1
  • Saeideh Mirhoseinan 2
چکیده [English]

The study area from Sedimentary-structurl Units of Iran is located in Khoy ophiolite zone and Alborz- Azarbayjan zone. Studied area is in northwest Khoy between 44° 30´ E and 45˚00´E longitudes and 38° 30' N and 39˚ 00´ N latitudes. This research uses calculation of morphotectonic indexes to study effects of active range boundary within range faults in study area on drainage pattern and river streams. Using the results of calculating some morphotectonical index in combinations with other data types, neotectonical activities rate is determined in some selected basins
Key words: Morphometry Indexes, Neotectonical activities, Khoy thrust fault, Strike slip fault

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Morphometry Indexes
  • Neotectonical activities
  • Khoy thrust fault
  • Strike slip fault"